Current Semester

SESSION 20162017-1

1. SPPE 2112- 02-SPPH

2. SPPE2112-05-SPPR

3. SPPE2112-04-SPPQ

4. SPPA2001-05-SPPR

5. MPPV1313

AUTOCAD NOTES

SESSION 20212022-1

1.SPPE2302- Aplikasi Teknologi Elektrik dan Elektronik

2.SPPE/SHPE1332- Basic Technology Electronics (SPACE)

3.SPPL1022- Pendawaian Elektrik Domestik

SESSION 20212022-2

  1. SPPE3272-ELECTRIC MOTOR CONTROL
  2. SHPE1012- BASIC TRADE
  3. SHPE1332- BASIC TECHNOLOGY ELECTRONICS
  4. SPPE2302- APPLICATION OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS TECHNOLOGY

20222023- 2

SHPE1012 -Asas Ketukangan

SHPE1332- Asas Teknologi Elektronik

SHPU4902- Projek Sarjana Muda 1

UKQT3001-Pengalaman Pembelajaran Luar Kurikulum