Master students

MSc. Students

NoNameStatus (Graduated/Ongoing)TitleDateMode (Research / Taught-course/ Mixed Mode)Roles of Supervision
1Muhammad Saffuan Bin SaadGraduatedKerangka kebolehpasaran 4.0 pelajar pendidikan khas masalah pendengaran5.7.2023ResearchMain Supervisor
2Luqmanul Khakim Bin MislainiGraduatedKeberkesanan Pemerkasaan Program TVET Dari Aspek Kemahiran Teknikal Bagi Pensyarah Fesyen Di Kolej Vokasional Zon Selatan28.4.2021Taught-courseMain Supervisor
3Mohd Rashidi AliGraduatedGaris panduan pengajaran pendidikan vokasional bagi pelajar autisme dipertubuhan bukan kerajaan30.1.2019Mixed ModeMain Supervisor
4Nurul Amalin Binti Mohamad RazaliGraduatedStudents’ and Lecturers’ Perception Of Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) Approach for Innovative Capstone Project2.7.2017Taught-courseMain Supervisor
5Nur Diyana HishamGraduatedKeberkesanan Perlaksanaan Latihan Industri Bagi Pelajar Kolej Vokasional Tanah Merah, Kelantan17.1.2018Taught-courseMain Supervisor
6Siti Hajar Nur Atiesa Mohd SaupiGraduatedTingkah Laku Keusahawanan Pelajar Tahun Akhir Kolej Vokasional Di Pahang Terhadap Minat Dalam Bidang Keusahawanan31.1.2018Taught-courseMain Supervisor
7Jame’ah JamanGraduatedPenggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Reka Bentuk Dan Teknologi Bagi Penghasilan Projek Di Sekolah Rendah31.12.2018Taught-courseMain Supervisor