Master students

SELECTED M.SC FACILITIES MANAGEMENT PROJECT
No Year Nama Status Title Roles
1.         2015 Suhanis Binti Sufian Graduated Community based facilities management for low-medium cost flat. Supervisor

 

2.        2010 Nik Nurul Yahya Nik Yahya Graduated Sourcing Strategy for Facilities Management in Intelligent Building Supervisor
3.         2009 Abdul Halim Embong Graduated Prestasi Persekitaran Fizikal Bilik Darjah Sekolah Rendah di bawah Piawaian JKR Supervisor
4.        2009 Yu Ling Zi Graduated Building Cleaning Service Criteria for Service Level Agreement Supervisor
5.         2009 Mohd Jukni Mohd Yunus Graduated Kajian Terhadap Faedah Perlaksanaan Pengurusan Operasi dan penyenggaraan untuk Hospital Swasta Supervisor
6.        2003 Che Azmi Hassan, Graduated Kajian Terhadap Tahap pengurusan Perkhidmatan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan Hubungkait dengan Tunggakan Cukai Taksiran Supervisor
7.         2003 Mohd Zaid bin Abu Samah Graduated Ke Arah Meningkatkan Kualiti Pengurusan Perkhidmatan Kaunter Pos Malaysia

 

Supervisor
8.        2002 Pusphanathan A/L Chelliah Graduated Kajian Terhadap Masaah Kemerosotan Peanggan dan Jualan di kalangan Peniaga Runcit Di Kawasan Sekitar Pelangi Leisure Mall Supervisor