Biography

Nama                         : MOHD FA’IZ BIN AHMAD

No Pekerja                : 10607

Jawatan Akademik : Pensyarah Kanan

Alamat Pejabat        : Jabatan Pendidikan Teknik & Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, UTM JB

No Bilik                     : C13 – 214

No. Tel. Pejabat       : 07-5534456

No. Faks                    : 07- 5560542

Email                         : mfaiz@utm.my

 


Kelayakan Akademik:

Ijazah Sarjana Muda (Bachelor)

Bidang                  : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal)

Kelas                     : Kelas Pertama (CGPA 3.71)

Tahun                   : 2004 – 2008

Nama Institusi    : Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru.

 

Ijazah Sarjana  (Masters)

Bidang                 : Sarjana Pendidikan (Pendidikan Teknik dan Vokasional)

CGPA                   : 3.90

Tahun                  : 2008 – 2010

Nama Institusi   : Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru.

 

 

Doktor Falsafah  (PhD)

Bidang                 : Doktor Falsafah (Pendidikan Teknik dan Vokasional)

Mod                     : Penyelidikan

Tajuk Tesis         : Mobile Learning Framework for Automotive Programme 

                                 in Malaysian Poytechnics”

Tahun                  : 2013 – 2016

Nama Institusi   : Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru.