Administrative

Peringkat Fakulti (Fakulti Pendidikan) / Universiti (UTM Johor Bahru)

 1. Ahli Jawatankuasa Laman Web JPTK. 2016-2018
 2. Ahli Jawatankuasa Endowmen Fakulti Pendidikan. 2017
 3. Ahli Jawatankuasa Badan Kebajikan Staf (BAKES UTM). 2010-Terkini.
 4. Ahli Jawatankuasa Persidangan Antarabangsa Pendidikan Teknikal dan Vokasional 2016.
 5. Ahli Jawatankuasa Unit Video dan Multimedia, JPTK 2012-2016.
 6. Ketua Bilik Lukisan Kejuruteraan, N30. JPTK 2012-2014.
 7. Ketua Bengkel Gentian Kaca, N30, JPTK. 2009-2013.
 8. Ketua Bengkel Penyejukbekuan & Penyamanan Udara, N30, JPTK. 2009-2013.
 9. Ketua Bengkel Automotif, N26, JPTK. 2011-2013.
 10. Ketua Bengkel Pemesinan Logam, N30, JPTK. 2009-2011.
 11. Pegawai Penilai bagi Pertandingan Pameran Rekacipta Kursus (SPL4403). 2012.
 12. Urusetia Bagi Hari Inovasi Fakulti Pendidikan UTM 2012.
 13. Ahli Jawatankuasa Kebajikan Staf, Fakulti Pendidikan 2009-2011.
 14. Ahli Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSH), Fakulti Pendidikan 2009-2011.
 15. Ahli Jawatankuasa Projek Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan 2009-2011.
 16. Ahli Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Fakulti Pendidikan 2009-2011.
 17. Ahli Jawatankuasa Institut Pembangunan Felo UTM 2008-2011.
 18. Ahli Jawatankuasa Kelab Keluarga Fakulti Pendidikan. 2009-2011.
 19. Ahli Jawatankuasa Pembangunan Pelajar Fakulti Pendidikan. 2009-2011.
 20. Wakil Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan, Jawatankuasa Kebajikan Staf Fakulti Pendidikan. 2009-2011.
 21. Ahli Jawatankuasa Bengkel Keselamatan Kebakaran Fakulti Pendidikan. 2009.
 22. Petugas Festival Inovasi & Kreativiti. Pesta Konvokesyen UTM-46. 2011.
 23. Ahli Jawatankuasa Hari Keluarga Fakulti Pendidikan UTM. 2011.
 24. Ahli Jawatankuasa Hari Keluarga Fakulti Pendidikan UTM. 2010.
 25. Ahli Jawatankuasa Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional. 2010.
 26. Ketua Pengawas Peperiksaan Akhir Fakulti Pendidikan Semester II Sesi 2009/2010.
 27. Ahli Jawatankuasa Penyediaan Dokumen ‘COPPA’ Program Pasca Siswazah Fakulti Pendidikan UTM. 2010.
 28. Penyelaras Bagi Tujuan Persediaan Lawatan Audit Institusi (Audit Prestasi Akademik – APA) Fakulti Pendidikan UTM. 2009.
 29. Jawatankuasa Pembangunan dan Aktiviti Pelajar Fakulti Pendidikan UTM. 2009.
 30. Jawatankuasa Gotong Royong Makmal / Bengkel Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan Fakulti Pendidikan UTM. 2009
 31. Wakil Jabatan Persediaan Anugerah Kualiti Naib Canselor (AKNC) Fakulti Pendidikan UTM. 2008
 32. Demonstrator (Makmal PTV JPTK) Semester I, Sesi 2008/09 Fakulti Pendidikan UTM.

 

Peringkat Institut Pembangunan Felo – Kolej Tun Razak UTM

 1. Ahli Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) Kolej Tun Razak UTM. 2010.
 2. Felo dan Pembantu Felo Pengring Program Pemantapan Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Tun Razak UTM. ke Mersing Johor. 2010.
 3. Penceramah Untuk Kuliah Subuh bagi Program Eksplorasi Universiti 2009 Kolej Tun Razak UTM. 2009.
 4. Felo Pengiring Kursus Pembentukan Jawatan Kuasa Kolej Mahasiswa (JKM) – Kolej Tun Razak UTM 2010 di Felda Residence Trolak Sungkai, Perak. 2009.
 5. Felo Pengiring Kursus Pemantapan Jawatan Kuasa Kolej Mahasiswa (JKM) – Kolej Tun Razak UTM 2008 di Kem Asahan Melaka. 2009.
 6. Panel Temuduga Calon Jawatankuasa Kolej Mahasiswa (JKM) – Kolej Tun Razak UTM. 2009.
 7. Felo / Pembantu Felo Pengiring Program Pelajar Di Luar Universiti, Johor 2008/2009 Kolej Tun Razak UTM di Taman Air Biru Pasir Gudang. 2008.
 8. AJK Pelaksana Program Khidmat Masyarakat Kolej Tun Razak UTM. Taman Air Biru Pasir Gudang, Johor. 2008.
 9. Ahli Panel Temubual Jawatankuasa Kolej Mahasiswa (JKM) Kolej Tun Razak UTM. 2008.
 10. Jawatankuasa Kawal Selia / Stand By (Pembantu Felo) Bagi Penggunaan Dewan Tun Rahah Dan Bilik Seminar Kolej Tun Razak UTM. 2008.

 

Peringkat Kebangsaan

 1. Eksekutif Latihan Vokasional – Vocational Training Executive (VTE), Kod NOSS: I-031-4 (Tahap 4). Sijil oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia (JPK). 2017-Terkini.
 2. Pegawai Operasi Latihan Vokasional – Vocational Training Operation (VTO), Kod NOSS: I-031-3:2014 (Tahap 3). Sijil oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia (JPK). 2017-Terkini.
 3. Ahli Persatuan Pendidikan Teknik & Vokasional Malaysia (PPTVM). 2010-Terkini.
 4. Ahli Persatuan Pendidikan Sains & Matematik Malaysia (PPSMM). 2010-Terkini.
 5. AJK Pendaftaran & Tugas-Tugas Khas Jawatankuasa Pelaksana Program Ceramah dan Forum Majlis Guru Cemerlang PTV Negeri Johor. 2011.
 6. Ahli Jawatankuasa Pelaksana Bersama Jawatankuasa Majlis Guru Cemerlang Negeri Johor. 2011.

 

Peringkat Antarabangsa

 1. Ahli Asian Academic Society of Vocational Education and Training (AASVET). 2012-Terkini.