07 55310319 mfuad@utm.my

IKLAS

IKLAS berperanan sebagai pusat pengumpulan maklumat yang sangat penting di UTM. Perpustakaan UTM bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan keselamatan, kebolehcapaian, dan keseluruhan pengurusan koleksi yang ada.

IKLAS bukan sahaja bertujuan untuk menyediakan akses kepada pendeposit yang sah, tetapi juga untuk memupuk kerjasama aktif dengan komuniti universiti dan menggalakkan proses penyelidikan & pendidikan. Ini dilakukan dengan cara menyusun, mengurus, dan mengemaskini koleksi sumber ilmiah serta menyebarkan maklumat tersebut kepada pelbagai disiplin ilmu.

Selain itu, Perpustakaan UTM turut memainkan peranan penting dalam menyediakan sumber rujukan yang berkualiti untuk menyokong aktiviti penyelidikan dan pendidikan di universiti ini. Dengan menggalakkan penggunaan koleksi mereka, Perpustakaan UTM membantu menjana pengetahuan baru dan menyokong pencapaian akademik pelajar dan penyelidik.

Dalam mengarkibkan penerbitan universiti, IKLAS memastikan bahawa semua hasil penyelidikan dan karya ilmiah universiti dapat dikekalkan dengan baik. Ini membolehkan universiti menyimpan rekod ilmiah yang penting dan mengukuhkan reputasi mereka dalam komuniti akademik.