07 55310319 mfuad@utm.my

UTM IK

Portal Ilmu Pengetahuan Institusi (UTMIK) merupakan inisiatif terkini yang memperkuat peranan universiti sebagai pengurus warisan ilmu pengetahuan. Bagi mengembangkan pengetahuan dan mempermudah akses ke bahan-bahan bersejarah universiti, portal ini telah dibangun sebagai platform yang berintegrasi dengan koleksi berharga dari berbagai sumber. Dengan pengumpulan dan pengelolaan sumber yang sistematik, ianya membantu proses pencarian dan menjadikannya pusat rujukan ilmu pengetahuan dan sejarah universiti yang utama.

Portal Ilmu Pengetahuan Institusi berkemampuan untuk menerima sumbangan sumber dari seluruh warga universiti. Ini berarti setiap individu yang memiliki pengetahuan, dokumen, atau catatan terkait sejarah universiti dapat berkontribusi ke portal ini. Dengan cara ini, bahan-bahan bersejarah yang mungkin terabai akan terus dirujuk dan dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Antara faedah utama Portal Ilmu Pengetahuan Institusi adalah:

  1. Akses Mudah: Menyediakan akses yang mudah kepada bahan-bahan warisan universiti tanpa mengira lokasi atau masa. Ini membolehkan penyelidik, pelajar, dan semua individu yang berminat mengakses maklumat tersebut dengan lebih efisien.
  2. Pengurusan Sumber: Membantu universiti dalam pengurusan koleksi warisan mereka dengan lebih baik. Ini termasuk pemeliharaan, pemulihan, dan pengekalan rekod yang penting bagi kesinambungan institusi.
  3. Pendidikan dan Penyelidikan: Menyokong proses pendidikan dan penyelidikan dengan menyediakan sumber-sumber berkualiti tinggi. Ini akan meningkatkan kualiti penyelidikan dan pengajaran di universiti.
  4. Menggalakkan Kesedaran Sejarah: Membantu dalam menggalakkan kesedaran sejarah di kalangan warga universiti. Ini memupuk rasa identiti dan kebanggaan institusi.
  5. Peningkatan Kolaborasi: Mendorong kolaborasi di antara pelbagai bahagian universiti dalam menyumbang kepada portal ini, mengukuhkan ikatan antara warga universiti.

Sumbangan semua individu, sama ada dalam bentuk gambar, dokumen, rencana, atau cerita peribadi, amat dihargai. Dengan menyumbangkan maklumat, setiap orang berperanan dalam memastikan bahawa warisan universiti, seperti Universiti Teknologi Malaysia (UTM), akan terus kekal hidup dan berguna untuk generasi akan datang. Portal Ilmu Pengetahuan Institusi adalah peluang untuk melibatkan diri secara aktif dalam usaha ini, menjadikan universiti sebagai tempat yang kaya dengan pengetahuan dan sejarahnya sendiri.