TRANSPLAN ORGAN

RESOLUSI NO. 3 (2/2)

ISU: TRANSPLAN ORGAN

Persidangan kedua MFIH memutuskan perkara berikut berdasarkan kertas kajian yang telah dibentangkan dan sesi perbincangan:

Pertama:

Jika organ badan manusia tidak berfungsi dan memerlukan organ lain sebagai ganti untuk terus berfungsi, maka dibenarkan menggunakan perkara berikut untuk memenuhi keperluannya: . . . . .

 

Dapat jawapan lengkap di dalam buku Himpunan Fatwa Perubatan India di pautan berikut:

https://santaiilmu2u.com/product/fatwaindia/