Pengalaman Mengajar 2019-2020

 1. Subject: Tamadun Islam dan Tamadun Asia
  • Code: UICI 1012/ UHIT 1022
  • Semester/ Year: Sem 1, 2019/2020
 2. Subject: Pemikiran Sains dan Teknologi
  • Code: UICL 2302
  • Semester/ Year: Sem 1, 2019/2020
 3. Subject: Falsafah dan Isu Semasa
  • Code: UHIS 1022
  • Semester/ Year: Sem 2, 2019/2020
 4. Subject: Sains Dunia
  • Code: UICL 2062
  • Semester/ Year: Sem 2, 2019/2020
 5. Subject: Pemikiran Sains dan Teknologi
  • Code: UICL 2302
  • Semester/ Year: Sem 3, 2019/2020
 6. Subject: Pemikiran Sains dan Teknologi
  • Code: UICL 2302
  • Semester/ Year: Sem 1, 2020/2021
 7. Subject: Falsafah dan Isu Semasa
  • Code: UHIS 1022
  • Semester/ Year: Sem 1, 2020/2021
 8. Subject: Ekonomi Lestari
  • Code: UICL 2072
  • Semester/ Year: Sem 1, 2020/2021