Pengalaman Pengurusan di UTM, peringkat Akademi dan Fakulti

 1. Jawatan: Sub-Group Leader Active Learning FSSH
  • Appoinment Date: 1st Auguts – 31th Disember 2020
  • Level: Faculty
 2. Jawatan: Ahli Jawatankuasa Jaringan Komuniti dan Industri FSSH
  • Appoinment Date: 1st Januari 2020 – 31th Disember 2021
  • Level: Faculty
 3. Jawatan: Penolong Ketua Editor Majalah Minda
  • Appoinment Date: 1st July 2020 – 30th June 2021
  • Level: School
 4. Jawatan: Penceramah Program Kerohanian FSSH Siri 13
  • Appoinment Date: 25th June 2020
  • Level: Faculty
 5. Jawatan: Ahli Task Force Penyediaan Dokumen COPPA Program Diploma Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam) dan Sarjana Muda Pendidikan (Pengajian Islam), ATI
  • Appoinment Date: 17th June 2020
  • Level: School
 6. Jawatan: Fasilitator Bengkel Semakan Course Information (CI) Kursus Umum ATI
  • Appoinment Date: 14th June 2020
  • Level: School
 7. Jawatan: Ahli Jawatankuasa Penerbitan FSSH
  • Appoinment Date: 1st January – 31st Disember 2020
  • Level: Faculty
 8. Jawatan: Ahli Jawatankuasa MyRA FSSH
  • Appoinment Date: 1st January – 31st Disember 2020
  • Level: Faculty
 9. Jawatan: Tenaga Pengajar Online Learning Clinic
  • Appoinment Date: 1st – 9th April 2020
  • Level: Faculty
 10. Jawatan: Ahli Kumpulan Kerja Audit MyRA FSSH
  • Appoinment Date: 25th March 2020 – 30th June 2020
  • Level: Faculty
 11. Jawatan: Fasilitator Klinik Blended Learning 2019/2020-2
  • Appoinment Date: 10th March 2020
  • Level: School
 12. Jawatan: Ahli Jawatankuasa Task Force Penyediaan Dokumen COPPA Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
  • Appoinment Date: 16th February 2020
  • Level: Faculty
 13. Jawatan: Ahli Jawatankuasa Task Force Anugerah Kualiti Akademik (AKA 2019) bagi Tahun 2020 FSSK
  • Appoinment Date: 13rd February 2020
  • Level: Faculty
 14. Jawatan: Bendahari Bengkel Pembangunan Konten Kursus Falsafah dan Isu Semasa (UHIS1022)
  • Appoinment Date: 20th January 2020
  • Level: School
 15. Jawatan: Ahli Jawatankuasa Penerbitan – Kluster 1 (Jurnal)
  • Appoinment Date: 1st January 2020
  • Level: Faculty
 16. Jawatan: Ahli Jawatankuasa Penawaran Program Kerja Kursus Sarjana Falsafah Sains Halal (Taught Course Halal Science)
  • Appoinment Date: 25th November 2019
  • Level: School
 17. Jawatan: Bendahari Bengkel ToT (Taining of Trainers) Kursus Falsafah dan Isu Semasa
  • Appoinment Date: 24th November 2019
  • Level: School
 18. Jawatan: Penulis Modul Diploma Eksekutif Tadbir dan Takmir Masjid
  • Appoinment Date: 20th November 2019
  • Level: School
 19. Jawatan: Ahli Jawatankuasa Task Force untuk Penyediaan Course Information bagi Subjek Falsafah dan Isu Semasa (UHIS1022)
  • Appoinment Date: 4th November 2019
  • Level: School
 20. Jawatan: Ahli Jawatankuasa Penerbitan Akademi Tamadun Islam
  • Appoinment Date: 4th November 2019
  • Level: School
 21. Jawatan: Ahli Jawatankuasa Jaringan dan Antarabangsa
  • Appoinment Date: 24th June 2019
  • Level: School