Classes

TEACHING ACTIVITIES

 

UNDERGRADUATE

 

YEAR OF SEMESTER SEMESTER (1/2) SUBJECT CODE NAME OF SUBJECT CREDIT HOUR SECTION
2008/2009 1 UDT3052 Perkembangan Kendiri 2 60
2011/2012 1 SHR2093 Reka Bentuk Latihan 3 34
2011/2012 1 SHR1013 Prinsip Pembangunan Sumber Manusia 3 34
2010/2011 2 SHR1053 Analisis Keperluan Latihan 3 34
2010/2011 2 SHP2333 Penilaian Program 3 35
20102011 2 SHP2333 Penilaian Program 3 34
2006/2007 2 UDP1152 Hubungan Etnik 2 25
2006/2007 2 UDP1152 Hubungan Etnik 2 32
2006/2007 2 UDP1152 Hubungan Etnik 2 17
2006/2007 2 UDP1152 Hubungan Etnik 2 28
2006/2007 2 UDP1152 Hubungan Etnik 2 18
2005/2006 2 UDP1132 Kenegaraan Malaysia 2 28
2007/2008 2 UDP2152 Etika Profesional 2 20
20072008 2 UDP2152 Etika Profesional 2 18
2007/2008 2 UDP2152 Etika Profesional 2 28
2007/2008 2 UDP2152 Etika Profesional 2 27
2006/2007 1 UDP1152 Hubungan Etnik 2 14
2006/2007 1 UDP1152 Hubungan Etnik 2 04
2006/2007 1 UDT3052 Perkembangan Kendiri 2 60
2005/2006 2 UDP2142 Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Ii (Titas Ii 2 27
2005/2006 2 UDP1132 Kenegaraan Malaysia 2 27
20062007 1 UDP1152 Hubungan Etnik 2 55
2006/2007 1 UDP1152 Hubungan Etnik 2 51
2006/2007 1 UDP1152 Hubungan Etnik 2 09
2007/2008 2 UDT3052 Perkembangan Kendiri 2 60
2006/2007 2 UDT3052 Perkembangan Kendiri 2 60
    2008/2009         2 DDG3233 Pengurusan Sumber Manusia 3 28
2008/2009 2 DDG3233 Pengurusan Sumber Manusia 3 27
2010/2011 1 SHP2353 Analisis Keperluan Latihan 3 35
2010/2011 1 SHP1303 Prinsip Pembangunan Sumber Manusia 3 34
2010/2011 1 SHP1303 Prinsip Pembangunan Sumber Manusia 3 34
2008/2009 1 UDP2152 Etika Profesional 2 35
2009/2010 1 SHP1313 Pengenalan Psikologi Industri 3 34
2010/2011 1 SHP2423 Teknik Perundingan 3 35
2010/2011 1 SHP2353 Analisis Keperluan Latihan 3 34
2010/2011 1 SHP1303 Prinsip Pembangunan Sumber Manusia 3 35
2007/2008 1 UDP2152 Etika Profesional 2 09
2007/2008 1 UDP2152 Etika Profesional 2 08
2007/2008 1 UDP2152 Etika Profesional 2 06
2007/2008 1 UDP2152 Etika Profesional 2 05
2009/2010 2 DDG3233 Pengurusan Sumber Manusia 3 27
2009/2010 2 SHD1523 Tabiat Organisasi 3 35
   2011/2012 1 SHP2343 Prinsip Rekabentuk Latihan 3 34
2011/2012 1 SHAR1013 Prinsip Pembangunan Sumber Manusia 3 34
2005/2006 2 UDP2142 Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Ii (Titas Ii) 2 38
2007/2008 1 UDT3052 Perkembangan Kendiri 2 60
2011/2012 2 SHAR1043 Analisa Keperluan Latihan 3 34
2011/2012 2 SHP3373 Pembangunan Organisasi 3 35
2011/2012 2 SHP3373 Pembangunan Organisasi 3 34
2011/2012 2 SHP2333 Penilaian Program 3 34
           
        122  
        TOTAL CREDIT HOUR  
           

POSTGRADUATE

 

YEAR OF SEMESTER SEMESTER (1/2) SUBJECT CODE NAME OF SUBJECT CREDIT HOUR SECTION
2012/2013 2 MDE1133 Organizational Behaviour And Development 3 1
2012/2013 2 MDE1133 Organizational Behaviour And Development 3 2
2010/2011 1 MHF1033 Pengurusan Latihan Sumber Manusia 3 2
2014/2015 1 EMS2143 Management Of Change 3 1
2012/2013 2 UDE1123 Organization Behavior And Development 3 1
2013/2014 3 MDE1133 Organizational Behaviour And Development 3 2
2013/2014 2 MDE1133 Organizational Behaviour And Development 3 1
2013/2014 2 MRC2613 Leadership And Organization Behavior 3 3
2014/2015 1 PLT6123 Research Methodology In Engineering Education 3 1
2013/2014 1 UDE1123 Organization Behavior And Development 3 1
2010/2011 2 EMS2143 Penyelidikan 3 1
2009/2010 2 MHF1053 Rekabentuk Latihan Pemb. Sum. Manusia 3 3
2011/2012 2 EMS2143 Penyelidikan 3 2
2011/2012 1 EMS2143 Penyelidikan 3 1
2011/2012 2 MDE1133 Penyelidikan 3 1
2013/2014 1 PLT6123 Research Methodology In Engineering Education 3 2
2013/2014 3 EMS2143 Management Of Change 3 1
2013/2014 2 MDE2173 Human Resource Management 3 1
2013/2014 1 MDE1133 Organizational Behaviour And Development 3 1
2012/2013   UDE1123 Organization Behavior And Development 3  
2014/2015 1 MDE1133 Organizational Behaviour And Development 3 1
2014/2015 1 MDE1133 Organizational Behaviour And Development 3 2
2014/2015 1 UDE1123 Organization Behavior And Development 3 3
2014/2015 1 UDP0010 Metodologi Penyelidikan 3 2
2014/2015 2 UBSE1123 Organization Behavior & Development 3 4
2014/2015 2 EMS2143 Management Of Change 3 1
201420152 2 MKAB2273 Kemahiran Interpersonal, Pengurusan Antara Budaya & Kepimpinan 3 3
201420152 2 UDP0010 Metodologi Penyelidikan 0 2
201420152 2 MAB2273 Kemahiran Interpersonal Dan Pengurusan Antara Budaya 3 3
201420153 2 EMS2143 Management Of Change 3 1
201420153 1 EMS2143 Management Of Change 3 2
2015/20161 2 MDE2173 Human Resource Management 3 1
2015/20161 2 MRSE2173 Human Resource Management 3 1
2015/20161 1 MRSA2133 Management Of Change 3 1
2015/2016 1 URSP0010 Metodologi Penyelidikan 0 2
2015/2016 1 MRSP1033 Human Resource Management For Professionals 3 1
2015/2016 2 MRSA2133 Management Of Change 3 1
2015/2016 1 EMS2143 Management Of Change 3 1
2015/2016 2 MRSP2093 Management Of Change 3 1
2015/2016   URSP0010 Metodologi Penyelidikan 0 1
2016/2017 2 MRSE2173 Human Resource Management 3 1
2018/2019 2 UBSE1123 Organization Behavior & Development 3 1
2019/2020 1 UBSE1123 Organization Behavior & Development 3 2
2015/2016 3 MRSE2173 Human Resource Management 3 1
2019/2020 2 MRSA2133 Management Of Change 3 2
2017/2018 2 MKAB2273 Kemahiran Interpersonal, Pengurusan Antara Budaya & Kepimpin 3 1
2017/2018 2 MKAB2273 Kemahiran Interpersonal, Pengurusan Antara Budaya & Kepimpin 3 3
2017/2018 2 MKAB2273 Kemahiran Interpersonal, Pengurusan Antara Budaya & Kepimpin 3 1
2016/2017 2 MRSP1033 Human Resource Management For Professionals 3 1
2016/2017 3 MRSA2133 Management Of Change 3 1
2017/2018 2 UBSE1123 Organization Behavior & Development 3 9
2016/2017 1 MKAB2273 Kemahiran Interpersonal, Pengurusan Antara Budaya & Kepimpin 3 3
2017/2018 1 MRSA2133 Management Of Change 3 1
2016/2017 2 MRSA2133 Management Of Change 3 1
2019/2020 1 MKAB2273 Kemahiran Interpersonal, Pengurusan Antara Budaya & Kepimpin 3 3
2019/2020 2 MRSP1033 Human Resource Management For Professionals 3 1
2016/2017 1 EMS2143 Management Of Change 3 1
2016/2017 1 MRSA2133 Management Of Change 3 1
201620171 1 MRSP2093 Management Of Change 3  
2015/2016 2 UBSE1123 Organization Behavior & Development 3 4
2016/2017 2 UBSE1123 Organization Behavior & Development 3 8
2017/2018 2 MRSE2173 Human Resource Management 3 1
2019/2020 2 MRSE2173 Human Resource Management 3 1
2016/2017 2 UBSE1123 Organization Behavior & Development 3 8
2016/2017 1 EMS2143 Management Of Change 3 1
2016/2017 1 MRSA2133 Management Of Change 3 1
2016/2017 1 MRSP2093 Management Of Change 3 1
2017/2018 1 MRSA2133 Management Of Change 3 1
2016/2017 1 MKAB2273 Kemahiran Interpersonal, Pengurusan Antara Budaya & Kepimpin 3 3
2017/2018 2 UBSE1123 Organization Behavior & Development 3 9
2016/2017 2 MRSP1033 Human Resource Management For Professionals 3 1
2017/2018 2 MKAB2273 Kemahiran Interpersonal, Pengurusan Antara Budaya & Kepimpin 3 1
2017/2018 2 MKAB2273 Kemahiran Interpersonal, Pengurusan Antara Budaya & Kepimpin 3 3
2017/2018 2 MKAB2273 Kemahiran Interpersonal, Pengurusan Antara Budaya & Kepimpin 3 1
2015/2016 3 MRSE2173 Human Resource Management 3 1
2019/2020 1 UBSE1123 Organization Behavior & Development 3 2
2018/2019 2 UBSE1123 Organization Behavior & Development 3 1
2016/2017 2 MRSE2173 Human Resource Management 3 1
        222