Sem 2 Sesi 2020/2021 Program Diploma Bermula 30 November 2020

Hari ini, Isnin 30 November 2020 bermula Semester 2 Sesi 2020/2021 bagi Program Diploma UTM Kuala Lumpur. Kami di Akademi Tamadun Islam, FSSH Kuala Lumpur menawarkan satu kursus sahaja iaitu kohort baharu UHIT 1022 atau kohor lama UICD 1032 Sains, Teknologi dan Manusia (STM).

Semester ini sebanyak 8 seksyen ditawarkan kepada pelajar dengan 6 seksyen di kampus Kuala Lumpur dan dua seksyen di kampus Johor Bahru.

Semester ini saya ditugaskan mengajar dua seksyen iaitu Seksyen 01 Pusat Kuala Lumpur dan Seksyen 08 Pusat Johor Bahru.

Kelas bagi Seksyen 01 Kuala Lumpur pada jam 10.00 pagi hari Jumaat manakala bagi Seksyen 08 Johor Bahru pula kepas pada jam 2.00 petang hari Khamis.

Oleh kerana Pengajian Pengajian Diploma (PPD) di bawah pentadbiran UTM SPACE, maka kami para pensyarah yang mengajar kursus umum juga turut disarankan menggunakan aplikasi BlackBoard (BB) untuk tujuan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP). Sejak menggunakan BB sebagai medium utama PdP mulai semester 2 sesi 2019/2020 yang lepas, alhamdulillah kami para pensyarah ATI KL dan saya sendiri khususnya dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Ia memudahkan kami mendokumentasikan bahan pentaksiran pelajar berbanding dengan sistem dan aplikasi lain.

Semoga PdP kursus STM bagi sem 2 ni dapat berjalan dengan lancar.

NMZ, Penyelaras STM

Kesuma Lakes.

Published by

nikmohdzaim

My name is Nik Mohd Zaim bin Ab Rahim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *