Consultancies

  • Ahli perunding bagi Projek Mengkaji, Mencadang Dan Menyediakan Pelan Tindakan Penambahbaikan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Sektor Pembuatan Logam Di Perusahaan Kecil Dan Sederhana bagi pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (2013-2014).