PhD students

ONGOING

Mohd Hilmi b. Ramli (Hasilan air dan kelestarian pengurusan sumber air di kawasan tadahan dengan menggunakan teknik remote sensing)

Nor Fariza binti Zainal (SAR altimetry waveform retracking for coastal seas)

Nurzariyatul Syahirah Masrol (Improving the Physical Parameters of Coastal Vulnerability Assessment using Optimised Coastal Altimetry Data)