Wacana Intelektual Islam- Akhlak

Menekankan akan keperibadian dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW yang wajar dijadikan tauladan dalam mendidik masyarakat kerana baginda merupakan seorang pemimpin yang bersifat ‘Rahmatan lil ‘alaimin’ yang mempamerkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk termasuk manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar.

“Rasulullah diutuskan sebagai sumber kasih sayang pada seluruh alam dan menjadi contoh terbaik dalam segala aspek kehidupan dan perlu dicontohi oleh semua samada lelaki atau wanita kerana ia bersifat holistik dan menyeluruh”

Mohon ke LInk berikut

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *