Logik Digital 2016/17, Semester 1

Semester ini terdapat 163 orang pelajar mendaftar subjek Logik Digital SCSR1013.

Melibatkan 6 orang pensyarah yang mengajar 9 seksyen berbeza.

Waktu kuliah dan pensyarah Logik Digital mengikut seksyen.

Esok 5 September merupakan kuliah pertama semester ini.

Jumpa nanti!