Classes

Semester Sem Subject Code Subject Credit Hour Total no. Of students
2012/2013 2 SCSJ2253 Kejuruteraan Keperluan & Permodelan Perisian 3 40
2012/2013 1 MCP1303 Metodologi Penyelidikan Kejuruteraan Perisian 3 4
SCJ4343 Jaminan Kualiti Perisian 3 60
2011/2012 2 SCSJ2253 Kejuruteraan Keperluan & Permodelan Perisian 3 34
MCP1303 Metodologi Penyelidikan Kejuruteraan Perisian 3 12
2011/2012 1 SCJ2153 Pengaturcaraan Berorientasikan Objek 3 1
SCJ1013 Teknik Pengaturcaraan I 3 36
SCJ4343 Jaminan Kualiti Perisian 3 37
2010/2011 2 SCJ1023 Teknik Pengaturcaraan II 3 29
SCSJ2253 Kejuruteraan Keperluan & Permodelan Perisian 3 41
2010/2011 1 SCJ1013 Teknik Pengaturcaraan I 3 28
SCJ2153 Pengaturcaraan Berorientasikan Objek 3 32
2009/2010 2 SCJ2253 Kejuruteraan Keperluan & Permodelan Perisian 3 61
SCJ2253 Kejuruteraan Keperluan & Permodelan Perisian 3 58
2009/2010 1 SCJ2153 Pengaturcaraan Berorientasikan Objek 3 40
SCJ2253 Kejuruteraan Keperluan & Permodelan Perisian 3 13
2008/2009 2 SCJ2253 Kejuruteraan Keperluan & Permodelan Perisian 3 68
SCJ1023 Teknik Pengaturcaraan II 3 33
2008/2009 1 SCJ2153 Pengaturcaraan Berorientasikan Objek 3 33
2007/2008 2 SCJ1203 Software Engineering 3 30
SCJ1023 Teknik Pengaturcaraan II 3 30