Basic Pneumatic & Hydraulic Course for Design & Technology Teacher

Sistem pneumatik dan hidraulik digunakan dengan meluas di dalam industri kenderaan dan lain-lain industri pembuatan. Sehubungan itu, kursus ini mendedahkan para pelajar kepada konsep dan prinsip sistem pneumatik tulen, elektro-pneumatik, dan sistem hidraulik tulen. Para pelajar juga diberikan pendedahan kepada kemahiran membina litar pneumatik dan hidraulik dan seterusnya menterjemahkannya dalam bentuk pemasangan litar. Melalui kursus ini, pelajar akan memperoleh kemahiran membina sistem pneumatik tulen, elektro-pneumatik, dan hidraulik secara kritis dan kreatif.