Completed Projects

 1. Employment Opportunity: Critical Match Analysis of Community College Graduate. Position: Project Leader, 1 October 2012- 30 April 2013, RM110,000, FRGS Grant,  Vot. No. 4J093
 2. A Feasibility Study On  The Development Of Educity – A Case Study. Position: Project Member, 1 October 2012 – 30 April 2013, RM80,000, FRGS Grant, Vot. No. 4J091
 3. Pelaksanaan Pendekatan Internship Sebagai Kerja Kursus Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pelajar Program Sarjana Muda. Position: Project Member, 15 July 2016 – 14 July 2018, RM10,000, DPP Grant, Vot. No.  4J245
 4. Kajian Semakan Semula Keberkesanan Fungsi Malaysian Educator Selection Inventory (MedSi). Position:Project Member, January 2012 – December 2012, RM 176,850. FRGS Grant, Vot. No. 4B038
 5. Accident Proneness Behavior Among Malaysian Motorists: A Psychological Investigation. Position: Project Member, Januari 2011 – December 2012, RM 40,000, FRGS Grant, Vot. No. 4F068
 6. Pengaruh Konsepsi, Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Terhadap Pencapaian Akademik di Institusi Pendidikan Guru Teknikal dan Vokasional Malaysia. Position: Project Member, 1 April 2014 – 31 March 2016, RM23,000, FRGS Grant, Vot. No. 08H15
 7. Merekabentuk & Membina Peralatan Khas untuk Kanak-kanak Cerebral Palsy. Position: Project Member, 30 April 1992 – 30 May 1993, UTM Grant. Vot. No. 71030
 8. Pola Kemahiran Visualisasi dan Gaya Belajar Dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan di Universiti Teknologi Malaysia. Position: Project Leader, 1 September 2009 – 31 August 2010, RM 10,000, NAS Grant. Vot. No. 3P043
 9. Kemahiran Visualisasi dan Amalan Gaya Belajar Pelajar-pelajar Kejuruteraan di Institusi Pengajian Tinggi Awam Tempatan. Position: Project Leader, 1 April 2011 – 31 July 2012, RM40,000, RUG Grant, Vot. No. 03J95
 10. Kerangka Penilaian Risiko Keselamatan Dan Kesihatan Kontraktor Semasa Menjalani Kerja-Kerja Pendawaian Elektrik Di Pepasangan Awam. Position:Project Member, 1 December 2012 – 31 December 2013, RM32,000, RUG Grant, Vot. No. 07J84
 11. Pembinaan dan Pengesahan Instrumen Pengujian Pemahaman Konsep Inovasi. Position:Project Member, 1 May 2012 – 30 April 2013, RM 12,099, RUG Grant. Vot. No. 05J24
 12. The Study on Computer Aided Design (CAD) Roles in Designing Among Students Designer at Higher Education Institution. Position:Project Member, 1 December 2011 – 30 November 2012, RM20,000, NAS Grant, Vot. No. 4P031
 13. Instrumen Penilaian Perlaksanaan Pembimbing Dalam Pembelajaran Berasaskan Kerja. Position:Project Member, 1 April 2011 – 1 August 2012, RM40,000, RUG Grant, Vot. No. 01J38