Technical Reports and Other Publications

Research Report RMC UTM

  1. Mohd Safarin Nordin, Mohd Zolkifli Abdul Hamid, Mahyuddin Arsat, & Norfadila Mohd Amin. (2011). Pola Kemahiran Visualisasi dan Gaya Belajar Dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan di Universiti Teknologi Malaysia. UTM: Skudai. Tidak diterbitkan.

Research Report MOHE

  1.  Mohd Safarin Nordin, Zainuddin Abu Bakar, Zainal Abidin Zainuddin, Muhammad Sukri Saud, Muhamad Bilal Ali, & Mohd Salleh Abu. (2013). Peluang Pekerjaan: Analisis Kesepadanan Kritikal Graduan Kolej Komuniti. Kementerian Pengajian Tinggi: Putrajaya. Tidak diterbitkan.

Thesis

  1. Mohd Safarin bin Nordin. (2009). Kesan Kaedah Pengajaran Lukisan Kejuruteraan Menggunakan Pendekatan Serentak-Pemodelan Bongkah Tiga Dimensi Terhadap Kemahiran Visualisasi Pelajar. Tesis Ph.D (Teknik & Vokasional). UTM.
  2. Mohd Safarin bin Nordin. (1999). Penggunaan Internet Dalam Pendidikan Teknik di Sekolah-sekolah Menengah Akademik dan Sekolah-sekolah Menengah Teknik. Tesis Sarjana Pendidikan (Teknik dan Vokasional). UTM
  3. Mohd Safarin bin Nordin dan Abdul Malik bin Yaakob. (1996). Pengubah Bahanapi Elektromagnetik. Kertas Projek Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal). UTM.