Undergraduate Final Year Projects

No. Year Name Status Title Roles of supervisor
1. 9 February 2018 –

13 January 2019

Ummu Afiqah binti Mohd Hilman On-going Gaya Pembelajaran Pelajar Kursus Kimpalan di Kolej Vokasional Di Selangor Main Supervisor
2. 9 February 2018 –

13 January 2019

Liayana Hanisah binti Mat Sakam On-going Pembinaan Modul Pengajaran Kendiri Asas AutoCAD 2D Main Supervisor
3. 9 February 2018 –

13 January 2019

Nur Fazliana binti Yaacob On-going Hubungan Kemahiran Generik Dengan Pencapaian Akademik Main Supervisor
4. 9 February 2018 –

13 January 2019

Nurfatin Najla binti Ahmad Zamzuri On-going Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Program Kimpalan di Kolej Vokasional Main Supervisor
5. 9 February 2018 –

13 January 2019

Nurul Fatin Azuana binti Zainudin On-going Reka Bentuk JIG Kimpalan Paip Multi-G Main Supervisor
6. 9 February 2018 –

13 January 2019

Azizi bin Ahmad On-going Faktor Kekangan dalam Perlaksanaan Pengajaran Dye Penetrant Test dan Magnetic Particle Test di Kolej Vokasional Main Supervisor
7. 9 February 2018 –

13 January 2019

Darshini a/p Balakrishnan On-going Kesediaan Pelajar Kimpalan Kolej Vokasional Dalam Menjalani Latihan Sambil Bekerja Main Supervisor
8. September 2018 – June 2019 Nurul Ashikin binti Zainal On-going Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri Bagi Matapelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan Dua Main Supervisor

 

 

No. Year Name Status Title Roles Of Supervisor
9. September 2018 – June 2019 Chong Chuo Xiu On-going Kekangan Pengajaran Rekabentuk dan Teknologi Dalam Kalangan Guru Bukan Opsyen di Sekolah Menengah Main Supervisor
10. September 2018 – June 2019 Rosezalvia Dennis On-going Kesediaan Mahasiswa Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia untuk Mengajar Matapelajaran Rekabentuk dan Teknologi Main Supervisor
11. August 2015 – June 2016 Nur Hafiez Aswad bin Zakaria Graduated Persepsi Guru Terhadap Halatuju Pelajar Kolej Vokasional Kluang Main Supervisor
12. August 2015 – June 2016 Wellter Anak Jitap Graduated Amalan Keselamatan Bengkel Dalam Kalangan Pelajar di Bengkel Kemahiran Hidup Main Supervisor
13. August 2014 -June 2015 Atiqah binti Aman Graduated Kemahiran Keusahawanan Pelajar Program Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Setelah Menjalani Latihan Mengajar Main Supervisor
14. August 2014 -June 2015 Azimah binti Aman Graduated Persepsi Pelajar Program Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Terhadap Penerapan Kemahiran Kritis Main Supervisor
15. August 2014 -June 2015 Ahmad Azaim bin Pikeri Graduated Modul Pengajaran Berintegrasi Video Matapelajaran Teklnologi Kimpalan Bagi Kolej Vokasional Main Supervisor
16. August 2014 -June 2015 Christie Anak Cassidy Gundi Graduated Ciri-ciri Pereka Cipta Dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Main Supervisor
17. August 2014 -June 2015 Qadratul Anis binti Faisol Graduated Hubungan Antara Kemudahan Bengkel dan Pencapaian Prestasi Pelajar Di Institut Kemahiran Mara Johor Bahru Main Supervisor

 

 

No. Year Name Status Title Roles Of Supervisor
18. August 2014 -June 2015 Jahariah binti Munta Graduated Hubungan Antara Tahap Kemahiran Visualisasi dan Kreativiti Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Main Supervisor
19. August 2014 -June 2015 Veronika Naduk Graduated Amalan Penyeliaan Klinikal Dalam Kalangan Guru Pembimbing Terhadap Guru Pelatih Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Main Supervisor
20. February 2014 -January 2015 Mohd Azzual bin Razali Graduated Persepsi Guru Terhadap Pembelajaran Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Main Supervisor
21. February 2014 -January 2015 Loy Soo Chin Graduated Penguasaan Pengajaran dan Pembelajaran Matapelajaran Kemahiran Hidup Dalam Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Main Supervisor
22. August 2013 – June 2014 Shahnon bin Mohd Taib Graduated Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Aliran Vokasional Memilih Bidang Kerjaya Dalam Pengkhususan Kursus Di Kolej Vokasional Main Supervisor
23. August 2013 – June 2014 Nur Hamizah binti Aariff Graduated Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran Lukisan Kejuruteraan Menggunakan Visualizer Projektor Main Supervisor
24. August 2013 – June 2014 Nur Afifah binti Harun Graduated Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Tiga Di Kolej Vokasional Terengganu Main Supervisor

 

 

 

 

 

 

 

No. Year Name Status Title Roles Of Supervisor
25. August 2013 – June 2014 Nurshida binti Ismail Graduated Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kerjaya Bidang Kejuruteraan Dalam Kalangan Mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia Main Supervisor
26. August 2013 – June 2014 Fatma Hazwani binti Azmin Graduated Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Akhir Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia Main Supervisor
27. February 2013 – January 2014 Md Nizam bin Mohd Sarwani Graduated Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Zon Skudai Daerah Johor Bahru Johor Main Supervisor
28. February 2013 – January 2014 Anwar bin Ibrahim Graduated Amalan Keselamatan Dalam Kalangan Pekerja Industri Pembuatan Main Supervisor
29. August 2013 – June 2014 Nurfatin binti Mohamad Afandi Graduated Kesediaan Mengajar Matapelajaran Bukan Pengkhususan Dalam KJalangan Mahasiswa Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Main Supervisor
30. August 2013 – June 2014 Maizura binti Mohd Aluwi Graduated Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Di Zon Skudai Main Supervisor
31. February 2012 – January 2013 Mohd Najib bin Abdul Manan Graduated Persepsi Guru Kemahiran Hidup Terhadap Kesesuaian Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Di Bengkel Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Daerah Temerloh

 

Main Supervisor

 

 

 

 

 

 

No. Year Name Status Title Roles Of Supervisor
32. February 2012 – January 2013 Tulasi Malah a/p Jayaraman Graduated Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Daerah Gombak

 

Main Supervisor
33. February 2012 – January 2013 Jamali bin Hj. Jaafar

 

Graduated Pandangan Ketua Panitia Daerah Kluang Terhadap Buku Teks Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Main Supervisor
34. February 2012 – January 2013 Rahmah binti Aziz Graduated Kesediaan Guru Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Mengajar Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Klang Main Supervisor
35. February 2012 – January 2013 Mohd Firdaus bin Mohamad Ariff Graduated Persepsi Pelajar Kemahiran Hidup Bersepadu Daerah Pasir Gudang Terhadap Amalan Keselamatan di Bengkel Main Supervisor
36. February 2012 – January 2013 Chang Siang Leong Graduated Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Juruteknik Di Industri Sederhana Mukim Pasir Gudang Dari Perspektif Majikan Main Supervisor
37. August 2012 – June 2013 Teo Pei Yi Graduated Kesediaan Guru Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Main Supervisor
38. August 2012 – June 2013 Mohd Shukri b. Md Hussain Graduated Amalan Cara Kerja Selamat Dalam Kalangan Mahasiswa PTV Fakulti Pendidikan Semasa Kerja Amali Bengkel Main Supervisor
39. August 2012 – June 2013 Mohd Noor bin Abdul Ghani Graduated Kesediaan Mengajar Guru Kemahiran hidup Sekolah Menengah di Daerah Hulu Langat Main Supervisor
40. August 2012 – June 2013 Rosdiana binti Hussain Graduated Amalan Pembelajaran Masteri Dalam Kalangan Guru Mata Pelajaran Elektif Teknikal di Sekolah Daerah Pontian Main Supervisor

 

 

 

No. Year Name Status Title Roles Of Supervisor
41. August 2012 – June 2013 Zaharah binti Mohamed Graduated Persepsi Guru Terhadap Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Rekacipta Main Supervisor
42. August 2012 – June 2013 Siti Nurul Hanani binti Sumiran Graduated Cabaran Pengurusan Bengkel Dalam Kalangan Ketua Panitia Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Negeri Johor Main Supervisor
43. August 2012 – June 2013 Zatil Awanis binti Aziz Graduated Penguasaan Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Main Supervisor
44. February 2011 – January 2012 Muhamad Hanif Bin Zakaria Graduated Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Tahun Akhir Sph Dalam Matapelajaran Rekacipta Main Supervisor
45. February 2011 – January 2012 Muhammd Khairulanwar bin Abdul Khalil Graduated Modul Pembelajaran Kendiri Berbantukan Komputer Bagi Lukisan Isometri Main Supervisor
46. January 2011 – July 2012 Mohamad Syahid Bin Sapuan Graduated Kesedaran Pertolongan Cemas Di

Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda

Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan

Mekanikal) Universiti Teknologi Malaysia

Main Supervisor
47. August 2011 – June 2012 Wan Abdul Wafi Bin Wan Abdul Rahman Graduated Hubungan Antara Peranan Guru, Sikap,

Minat Dan Kemudahan Pembelajaran

Dengan Pencapaian Pelajar Dalam Mata

Pelajaran Lukisan Kejuruteraan

Main Supervisor
48. August 2011 – June 2012 Mohd Fazlan Bin Mahazir Graduated Kemahiran Visualisasi Dan Gaya

Pembelajaran Pelajar program

Kejuruteraan Di Universiti Sains Malaysia

Main Supervisor

 

 

 

 

No. Year Name Status Title Roles Of Supervisor
49. August 2011 – June 2012 Ridhwan Bin Taib Graduated Hubungan Antara Sikap, Minat Dan

Pengaruh Ibubapa Terhadap Pencapaian

Pelajar Dalam Matapelajaran Pengajian

Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik

Main Supervisor
50. August 2011 – June 2012 Noor Fahmi Bin Mat Zain Graduated Hubungan Antara Tahap Kemahiran

Visualisasi Dan Gaya Pembelajaran

Pelajar Kejuruteraan Di Universiti

Kebangsaan Malaysia

Main Supervisor
51. August 2011 – June 2012 Fazardah Binti Nordin Graduated Hubungan Kemahiran Visualisasi Dan

Gaya Pembelajaran Pelajar-pelajar

Kejuruteraan Universiti Malaya

Main Supervisor
52. August 2011 – June 2012 Noor Haszlindah Binti Hasnoh Graduated Hubungan Kemahiran Visualisasi Dan

Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan

Pelajar Kejuruteraan Di Universiti Tun

Hussein Onn Malaysia

Main Supervisor
53. February 2011 – January 2012 Nur Maiza Binti Musannef @ Musneh Graduated Persepsi Peserta Program Pembelajaran

Sepanjang Hayat Dikolej Komuniti

Terhadap Kemudahan Bengkel

Main Supervisor
54. February 2011 – January 2012 Nor Amizah Bt. Mohd Tarikat Graduated Rekabentuk Electrical Gearbox Oil Pump Main Supervisor
55. February 2011 – January 2012 Kamaizza Arkmaz Binti Muhamad Graduated Pembudayaan Pembelajaran Sepanjang

Hayat Dalam kalangan Pelajar Kolej

Komuniti

Main Supervisor
56. February 2009 – April 2010 Mohd Hilmi Bin Isa Graduated Reka Bentuk Sistem Rawatan Sisa Air

Wuduk Untuk Kegunaan Tangki Simbah

Main Supervisor

 

 

 

 

 

No. Year Name Status Title Roles Of Supervisor
57. July 2008 – April 2009 Halizah binti Isnin Graduated Keberkesanan Penggunaan Perisian

Multimedia Terhadap Pemahaman Murid

Tahun Empat Dalam Mempelajari Konsep

Elektrik

Main Supervisor
58. July 2008 – April 2009 Siti Khadijah bte Anis Graduated Tahap Pengetahuan Dalam Kalangan

Guru Teknikal Aliran Vokasional di

Sekolah-sekolah Menengah Teknik Di

Negeri Johor Dalam Aspek Keselamatan

Bengkel

Main Supervisor
59. July 2008 – April 2009 Azam Azizuddin bin Abdul Aziz Graduated Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Dalam Pengajaran Guru Kemahiran Hidup di Sekolah-sekolah Menengah Zon Skudai Main Supervisor
60. July 2008 – April 2009 Colista binti Jonius Graduated Faktor-faktor yang mempengaruhi

pencapaian pelajar Kemahiran Hidup

Dalam Matapelajaran Berbentuk Amali

Main Supervisor
61. July 2008 – April 2009 Conelia Stephen Graduated Hubungan Antara Konsep Kendiri dan

Pencapaian Akademik dalam Kalangan

Pelajar Bumiputera Sabah dan Sarawak di Fakulti Pendidikan

Main Supervisor
62. July 2008 – April 2009 Aimi Yasmin bt Mahmud Graduated Tahap Kebolehan Visualisasi Spatial Di

Kalangan Pelajar Sekolah Menengah

Harian Biasa Di Daerah Johor Bahru

Main Supervisor

 

 

 

 

 

 

No. Year Name Status Title Roles Of Supervisor
63. July 2008 – April 2009 Dayana bt Abdul Razak

 

Graduated Hubungan Tahap Kemahiran Visualisasi

Dengan Gaya Belajar Di Kalangan Pelajar

Yang Mengambil Mata pelajaran Lukisan

Kejuruteraan

Main Supervisor
64. July 2004 – March 2005 Mashod bin Sarikum Graduated The Factors That Influence Student

Achievement in Mathematics

Main Supervisor
65. July 2004 – March 2005 Mohd Nazari bin Mohd Graduated The Learning Style of Excellent Student Main Supervisor
66. April 2003 – March 2004 Zuri bte Awang Abu Graduated Teaching Readiness Among Upper Secondary School Teacher: A Case Study Main Supervisor
67. April 2003 – March 2004 Radani bin Salapan Graduated The Survey on Moral Value Practice Among Vocational Student at Kudat Technical School Main Supervisor
68. April 2003 – March 2004 Noor Azam bin Yusof Graduated The Factors Effected Form 4 Students in

Learning Rekacipta Subject

Main Supervisor
69. April 2003 – March 2004 Kamaruzzaman bin Aris Graduated The Readiness of Technical School

Teacher to Teach Engineering Drawing

Subject

Main Supervisor
70. April 2003 – March 2004 Kamarul Azizan bin Md Jay Graduated Learning Style Among Technical School

Student

Main Supervisor
71. April 2003 – March 2004 Gan Choon Kwi Graduated Safety Practice Among Workshop Practice Course Student in Technical School Main Supervisor
72. March 2002 – February 2003 Saadiah binti Mohamad Graduated The Perception of Bumiputera Student

about Further Study at Private Education Institution

Main Supervisor
73. March 2002 – February 2003 Chong Lian Wah Graduated Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Di Kalangan Guru-guru Mata pelajaran

Lukisan Kejuruteraan

Main Supervisor

 

 

No. Year Name Status Title Roles Of Supervisor
74. March 2002 – February 2003 Kamarulhisham bin Halit Graduated Factors Influenced the Using of Teaching Aid Among Engineering Drawing Teacher Main Supervisor
75. March 2002 – February 2003 Azlina binti Junoh Graduated The Factors Influenced Student‟s Achievement in Engineering Technology Subject Main Supervisor
76. March 2002 – February 2003 Zanariah binti Abdul Samad Graduated The Unintentional mistake and Misconcept in Tangent Topic Among Form 4 Engineering Drawing Student Main Supervisor
77. March 2002 – February 2003 Rafie bin Hassan Graduated The Understanding of Arc Welding Concept Among Form 4 Mechanical

Engineering Student

Main Supervisor
78. March 2002 until February 2003 Khairul Azman bin Mohamad Graduated The Survey of Maintenance Problem in Manipulative Skills Workshop Main Supervisor
79. July 2001 –  April 2002 Wan Muhd Jailani bin Wan Omar Graduated CBL Software – 4 Stroke Engine Topic for Form 3 Living Skills Subject Main Supervisor
80. July 2001 –  April 2002 Siti Fatimah binti Husain Graduated A Survey On Factors that Influence

Student‟s Achievement in Invention

Subject

Main Supervisor
81. July 2001 –  April 2002 Mohd Noor bin Abdullah Graduated DC Tyre Fastener Design –MASS IMPACT Main Supervisor
82. July 2001 –  April 2002 Affendi Bin Ahmad Dahalan Graduated A Survey on Perception of Machine Shop

Teacher About Machine Shop Practice Syllabus

Main Supervisor
83. July 2001 –  April 2002 Adilah bte Mohammad Mazli Graduated A Survey On Factors of Different

Achievement Among Technical School and

Secondary School Student In Technical

Drawing Subject

Main Supervisor

 

 

 

 

 

 

 

No. Year Name Status Title Roles Of Supervisor
84. July 2001 –  April 2002 Hamidah bt Mohammad Yunus Graduated Masalah-masalah yang dihadapi dalam

penyediaan mengajar di kalangan guru-

guru pelatih pendidikan teknik dan

vokasional, Fakulti Pendidikan

Main Supervisor
85. July 2001 –  April 2002 Abdaf bin Mahat Graduated A Case Study On Nutrition Habits Among

4STP Student

Main Supervisor
86. July 2001 –  April 2002 Abang Abdul Malik bin Yusuf Graduated A Survey On Factors that Influence Student Ability in Machine Handling Main Supervisor
87. December 2000 – November 2001 Nurimi bte Zainol Abidin Graduated A Survey on Workshop Safety Practice Among Engineering Student in Universiti Teknologi Malaysia Graduated
88. July 2000 – April 2001 Sharifah Rosaida Bt Sayed Muhamed Graduated A Survey on factors Affected Students

Performance in Technical Drawing Subject at District of Johor Bahru, Malaysia

Graduated
89. July 2000 – April 2001 Mohd Rizal bin Abdul Hamid Graduated Tendency in Selection of Electrical Engineering Field among Secondary School Students at State of Perak, Malaysia. Graduated