Undergraduate Final Year Projects

 

 1. Norman Effendy Mastur, Kajian Kesihatan dan Kebersihan di Tapak Bina, 1997-98
 2. Mohd Zaki Md. Tahir, Keberkesanan Pelaksanaan Akta Yang Berkaitan Dengan Keselamatan di Tapak Bina, 1997-98.
 3. Ahmad Dzarfan Alias, Kajian Kualiti Keselamatan Struktur Sementara di Tapak Bina, 1997-98
 4. Asrul Nasid Masroom, Strategi Peningkatan Kelas Pendaftaran Bagi Kontraktor-Kontraktor Binaan, 1998-99.
 5. Shakirah Zainudin, Kajian Semula Sistem Payung di Dalam Pelaksanaan Projek Pembangunan Kerajaan, 1998-99.
 6. Sharina Farihah Hasan, Kajian Terhadap Pengurusan Reka Bentuk (Kajian Kes Bangunan ‘Central Complex’ Universiti Islam Antarabangsa, Gombak, 1998-99
 7. Mohd Anuar b. Safian, Perlaksanaan Projek Jalan Kampung di Negeri Johor, 1999-2000.
 8. Normaizan Ariffin, Pengurusan Tatacara Pelan Susun Atur Tapak Bina, 1999-2000.
 9. Ajnizar Faridz b. Alias, Tanggungjawab Pegawai Keselamatan di Tapak Bina, 2000-2001.
 10. Siti Syafarah Abd. Rahman, Kos Pembinaan Komponen-Komponen Infrastruktur Sistem Pengairan dan Saliran Untuk Sawah Padi, 2000-2001.
 11. Mohd Naim b. Mohd Noor, Jenis Kerja dan Kos Pengubahsuaian Rumah Kediaman, 2000-2001.
 12. Lyna Abu Bakar, Amalan Pengurusan Keselamatan di Tapak Bina, 2000-2001.
 13. Jazalina bt. Yahaya, Kajian Kos Keselamatan Kerja-Kerja Naik Taraf Jalan Raya, 2000-2001.
 14. Norhawanis bt. Abd. Rahim, Pengurusan Penyelenggaraan Hospital Elektronik: Kajian Kes Hospital Selayang, 2000-2001, 1&2.
 15. Teh Yin Yin, Kos Pembinaan Jambatan Konkrit Jenis Rasuk: Analisis Kos dan Faktor Penyebab, 2000-2001.
 16. Law Ming Yun, Kajian Terhadap Anggaran Kos Pembinaan Jambatan, 2001/2002, 1&2.
 17. Nursyima bt. Zamani, Citarasa Pemilik Rumah Kediaman Daripada Aspek Kemasan Lantai dan Kemasan Dinding, 2001/2002, 1&2.
 18. Wan Putra Shah b. Wan A’ludden, Struktur Kerangka Bumbung Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), 2001-2002
 19. Kamarul Baharin b. Mohd Nadzir, Kerosakan Pada Komponen Jambatan Konkrit, 2002/03-1&2.
 20. Hisham b. Bakar, Kajian Kos Pembinaan Landasan Keretapi di Malaysia, 2001/02, 1&2.
 21. Ahmad Amzari b. Abdullah, Pembinaan Pemecah Ombak di Muara, Sungai Marang, Terengganu, 2002/03- 1&2.
 22. Effa Rizal b. Omar, Keystone Sebagai Dinding Galas Beban, 2002/03-1&2.
 23. Low Kean Sen, Kajian Terhadap Produktiviti Kren Menara Dalam Pelaksanaan Kerja Konkrit, 2002/03-1&2.
 24. Mohd Fauzi Mamat, Persepsi Kontraktor terhadap Kemahiran Pekerja Mahir, 2003/04-1&2.
 25. Mahzairi Mardan, Alternatif Binaan Penstabilan Cerun, 2002-03
 26. Aziz Haron, Pengurusan Modal Kerja Kontraktor Bumiputra Kelas A, 2003-04
 27. Shazlimanshah b. Mohamad, Zero Stable Panel System- Satu Kajian Perbandingan terhadap Kos dan Masa Berbanding Pembinaan Konvensional, 2002-04
 28. Chua Owi Keat, Kajian Pembinaan Dinding Curtain Wall, 2003-04, 1&2.
 29. Badrul Hisham b. Aziz, Kajian Kelewatan Bayaran Kemajuan Bagi Projek Kerajaan, 2003-05
 30. Abdul Muiz Dzihni Abdul Aziz, Kajian Kesilapan Yang dilakukan oleh Pentender bagi tender terbuka Berdasarkan Kontrak Setara JKR, 2004/05-1.
 31. Fatah b. Ibrahim, Penggunaan Struktur Kerangka Bumbung Sistem Matriks Sebagai Alternatif Kepada Struktur Kerangka Sistem Pryda, 2003/04-Sem 2, 2004/05-Sem 1
 32. Phong Yap Keong, Kesan Kecacatan Bangunan kepada Kos Pembinaan Bangunan, 2004/05-Sem 1 & 2
 33. Fara Ashikin Uyup, Well Guard Sebagai Dinding Penahan Tanah Parit dan Sungai, 2004/05-Sem 1 &  2
 34. Mohd Zailamee b. Ibrahim, Alternatif Sistem Penyelenggaraan Bangunan di UTM, 2004/5-1 & 2, 2005/06-1.
 35. Mohd Rosdi Ibrahim, Perancangan Pembinaan Pasar di Semenanjung Malaysia, 2004/05-1 & 2.
 36. Mohamed Lazi b. Mohamed Dan, Perbandingan di Antara kontrak Design & Build Kontrak dengan Target Price Kontrak. 2004/05-2
 37. Amiruddin b. Mat Amin, Analisis Prestasi Kontraktor Kerja Penyenggaraan Telekomunikasi. 2004/05-(2)- 2005/06-1.
 38. Zulfakri Ahmad, Kerosakan Jalan dan Langkah-langkah Membaikpulih, 2004/05-2 & 2005/06-1.
 39. Suhaimy Mohd Suhail, Keselamatan Pengendalian Logi di Tapak Bina, 2004/05-2 & 2005/06- 1.
 40. Yuzilawati Yaakob, Kajian Penggunaan Portal e-Binaan dalam Industri Binaan di Malaysia, 2004/05-2, 2005/06-1.
 41. Kamil Ismail, Masalah-masalah dalam Pelaksanaan IBS Dari Pengalaman Kontraktor, 2004/05-2, 2005/06-1.
 42. Suhaimi Mat Isa, Penyelenggaraan Kolej Kediaman Pelajar UTM –Kajian Kes, 2004/05-2, 2005/06-1
 43. Rapiah Jumat, Bangunan Mesra Alam Sebagai Satu Usaha ke Arah Penjimatan Tenaga, 2005/06-1
 44. Muslimah Abidin, Kos Pemasangan dan Kos Penyelenggaraan Sistem Curtain Wall Pada Bangunan Pejabat dan Kilang, 2005/06-1&2
 45. Rafidah Ramsah, Laluan Kerjaya Seorang Juruukur Bahan, 2005/06-1&2
 46. Kamal Hisham Zainudin, Penggunaan Teknologi Moden Sebagai Alternatif Bagi Mengurangkan Pergantungan Terhadap Buruh Binaan, 2005/06-1&2
 47. Nai Tuck Fook, Penggunaan Teknologi Moden Sebagai Alternatif Bagi Mengurangkan Pergantungan Terhadap Buruh Binaan, 2005/06-1&2
 48. Leong Chan Yee, Penyelenggaraan Sistem Hawa Dingin di PSZ, UTM, 2008/09-2
 49. Ting Keing, Komunikasi di Tapak Bina, 2008/09, 1&2.
 50. Nor Fadzly Abdullah, Pemilihan Reka dan Bina di Dalam Sektor Awam dan Swasta, 2008/09-2
 51. Farah Salwati Ibrahim, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Harta Tanah Kediaman, 2008/09-2
 52. Johanna Mohd Yasin, Keberkesanan Pengurusan Sumber Luar Ke atas Penyelenggaraan Kolam Renang, 2008/09-2
 53. Hasnida Arifin, Kesan Kerja Lebih Masa Terhadap Tukang Bata, 2008/09, 1&2.
 54. Wong NN, Pendekatan Oleh Pengurusan Kontraktor Dalam Menangani Masalah Kenaikan Harga Bahan Binaan Semasa Melaksanakan Projek , 2008/9-1&2.
 55. Kamarularifin Ismail, Pematuhan Perundangan Perancah, 2008/09, 1&2.
 56. Adilah Hashir, Masalah Kerja-kerja Penyelenggaraan Lif, 2008/09, 1&2.
 57. Mohd Nizam Maftar, Kegagalan Sistem Kalis Air, 2008/09, 1&2.
 58. Nor Ashikin Che Wil, IBS- Perancangan & Masa Depannya di Malaysia, 2008/09, 1&2.
 59. Norhafiza Abu Yaziz, Sistem Pemantauan Projek JKR Secara Elektronik (SKALA), 2008/09, 1&2.
 60. Leong, Chian Yee, Penyelenggaraan sistem hawa dingin Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Skudai, 2009/2010, 1&2
 61. Nurul Hidayah Muda, Kajian Kos Terhadap Penggunaan Bata Berkunci Dalam Projek Pembinaan, 2009/2010, 1&2.
 62. Mohd Hafizi Mohd Nasir, Kawalan Wabak Penyakit di Tapak Bina, 2009/2010-1 & 2
 63. Hasnida Arifin, Kesan Kerja Lebih Masa Terhadap Tukang Bata, 2009/2010-1 & 2
 64. Komathi a/p Manoger, Tindakan Tidak Selamat Pekerja di Tapak Bina, 2009/2010-1 & 2
 65. Farah Salwati Ibrahim, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jualan Harta Tanah Kediaman, 2009/2010-1 & 2
 66. Nurul Hidayah Muda, Kajian kos terhadap penggunaan bata berkunci dalam projek pembinaan, 2009/2010-1 & 2
 67. Zainab Samewoi, Tahap Kesedaran Kontraktor Dalam Aspek Keselamatan di Tapak Bina, 2009/2010-1 & 2
 68. Mohamad Hanafi Pandak Abdullah, Amalan Keselamatan Buruh di Tapak Bina, 2009/10-1 & 2
 69. Saza Alfian Mat Zin, Kawalan Wabak Penyakit di Tapak Bina, 2009/2010-1 & 2
 70. Yohannah Rustam, Pengawalan Kontraktor Terhadap Keselamatan Pekerja di Tapak Bina, 2009/2010-1 & 2
 71. Mahadi Mustafa, Pelaksanaan Audit Keselamatan di Tapak Bina, 2009/2010-1 & 2
 72. Kamariah Abdullah, Kelewatan Projek Naiktaraf Jalan: Punca dan Cadangan Langkah Mengatasi, 2009/2010-1 & 2
 73. Mahalatchumy Raman, Pelaksanaan Kewajipan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di Tapak Bina, 2009/2010-1 & 2
 74. Johanna Mohd. Yasin, Kepuasan pengguna dan pengurusan penyelenggaraan kolam renang di pangsapuri, 2009/2010-1 & 2
 75. Nor Azian Wagiman, Kajian Kos Pemulihan Projek Terbengkalai, 2009/2010-1 & 2
 76. Intan Farhana, Sistem Kualiti dalam pembinaan (QLASSIC), 2009/2010-1 & 2
 77. Norarifah Mamat, Amalan Keselamatan Dalam Pelaksanaan Kerja Perobohan, 2009/2010-1 & 2
 78. Abdah Mohamad, Strategi Menender Projek Perumahan, 2009/2010-1 & 2
 79. Zanizan Zakaria, Pengurusan Keselamatan Projek Pembinaan Keretapi, 2009/2010-1 & 2
 80. Ahmad Razalie, Sistem pengurusan kualiti dalam meningkatkan prestasi sistem kerja di cawangan kontrak dan ukur bahan, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia, 2009/2010-11 & 2
 81. Nurhafiza Abu Yaziz, Kajian pemantauan projek di JKR, 20019/10-1&2.
 82. Faridah Abdul Mubin, Housekeeping di Tapak Bina , 2010/11-1&2
 83. Siti Nabilah Abdullah, Penamatan Bersama (Mutual Termination) di Dalam Kontrak Kerajaan., 2009/2010-1 & 2
 84. Ruslizan Nopiah, Perlaksanaan Syarat Perubahan Harga Dalam Kontrak Kerja, 2010/2011
 85. Mohd Zawawi Zakaria, Pengurusan Sisa Pepejal di Bandaraya Alor Setar, Kedah, 2010/11-1&2
 86. Norzahila Muzahid, Pengabaian terhadap peruntukan keselamatan dikalangan buruh asing di tapak bina, 2009/2010-1 & 2
 87. Nor Ashikin Che Wil, Sistem binaan berindustri (IBS), pelaksanaannya dalam pembinaan perumahan , 2009/2010-1 & 2
 88. Abdah Mohd, Amalan Menender Kontraktor Bagi Projek Perumahan, 2009/10-1&2
 89. Stephenis Stella AK Dawi, Pengurusan dan Pengawalan Hazard Kimia di Tapak Bina, 2010/2011
 90. Nurkhairani Mohd Rusdi, Kerja-Kerja Pengubahsuaian Hotel, 2010/11-1&2
 91. Samidah Samlawi, Faktor-Faktor Bagi Menerapkan Budaya Penyelenggaraan, 2010/11-1&2
 92. Hasniza Deraman, Kesediaan Kakitangan Awam Untuk Pelaksanaan Dasar Pengurusan Aset Kerajaan, 2010/11-1&2
 93. Nurul Nadiah Adnan, Program perintis bekerja dari rumah Bekerja Dari Rumah, 2010/11-1&2
 94. Nurul Adilah Saludin, Faktor-faktor kritikal kejayaan bagi tapak pembinaan di kawasan yang sesak 2010/11-1&2
 95. Balqis Muntari, Pematuhan keperluan keselamatan bagi kerja-kerja naik taraf jalan raya 2010/11-1&2
 96. Azuha Ghazali, Pembangunan Kemahiran Pekerja Asing di Dalam Sektor Pembinaan, 2010/11-1&2
 97. Adlina Mohamed, Pengurusan Penyenggaraan Kren Menara, 2011/12-1&2
 98. Wan Faida Wan Azmi, Faktor Faktor Kritikal Kejayaan Projek Pembinaan Sektor Swasta 2011/12-1&2
 99. Diana Ismail, Prosedur Melaporkan Kemalangan di Tapak Bina, 2011/12-1&2
 100. Jarius Onduk, Perbelanjaan Sebenar Amaun Kerja-Kerja Awalan, 2011/12-1&2.
 101. Khairul Azhar Bin Ahmad @ Mohamed, Kemandirian Kontraktor Dalam Persaingan Industri Binaan, 2011/12-1
 102. Mohd Imran Mahamad Remli, Program Penilaian Keupayaan dan Kemampuan Kontraktor (SCORE), 2011/12-1&2
 103. Rahimi, Koordinasi Lukisan Model Binaan Berinformasi (BIM) di dalam Pengurusan Projek, 2011/12-1&2
 104. Muhamad Azlan Ahmad, Elemen Kecacatan dan Kerosakan Pembaikan Dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan (DLP), 2012/13-1&2
 105. Loy Yok Eng, Malaysian Graduates Work Performance From The Perspectives of Singaporean Employers, 2012/13-1&2.
 106. Thye Zhi Ru, The Impacts of Floods on The Housing Projects, 2012/13-1&2.
 107. Mohd Fahril Afiq, Kesan Kelewatan Pengeluaran CFo Kepada Unit Kediaman, 2012/13-1&2
 108. Mohd Herman Mustar, Pematuhan Peraturan Keselamatan dan Kesihatan di Tapak Projek Bangunan Tinggi, 2012/13-1&2
 109. Wan Ezril Wan Ibnrushdi, Keberkesanan Program Latihan Kemahiran Belia CIDB Dalam Memenuhi Keperluan Industri Pembinaan, 2012/13-1&2
 110. Muhamad Hafeez, Pengurusan Risiko KeAtasRisiko KewanganUntuk Projek Built Operate Transfer di Malaysia, 2012/13-1&2.
 111. Shafezal Hazreen Abdul Wahid, Kecekapan, Kompetensi dan Ciri-Ciri Inisiatif Kewangan Swasta (PFI), 2012/13-1&2.
 112. Roslan Ahmad, Kesedaran Kepimpinan Kontraktor Terhadap Keselamatan Dalam Industri Pembinaan, 2012/13-1&2
 113. Noraizah Mohd Razali, Pematuhan Pelaksanaan Pelan Kualiti Projek (Project Quality Plan) oleh kontraktor. Dalam Projek Pembinaan, 2013/14
 114. Rahimi Noor Hidayat Ismail, Safety Features for Industrial Buildings, 2013/14-1&2.
 115. Muhammad Ashraf Mahdzir, Keberkesanan Perlaksanaan Program Penglibatan Kontraktor Kelas F Bagi Projek Di Bawah Rancangan Malaysia Ke-9 Terhadap Kontraktor Utama, 2013/14, 1&2.
 116. Sofia Mohd Sidin, Strategi Kontraktor Menender Projek Kecil, 2013/14-1&2
 117. Cecilia Jompiuh, Perbandingan Kos Bangunan Sekolah di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia, 2013/14-1&2.
 118. Shazwani Mohd Norashid, Faktor Pemilihan dan Kesan Terhadap Kaedah Perolehan Secara Tender Terbuka, 2014/15-1 & 2
 119. Tang Kwang Hua, 911008-01-5037, Implementation Risk Management in High-Rise Building, 2014/15-1 & 2
 120. Muhammad Izzat Faez Mohd Nasir, 920103-11-5487, Penyelenggaraan Masjid di Negeri Johor Darul Ta’zim, 2014/15-1 & 2
 121. Nur Idayu Ahmad, Penyelenggaraan Laluan Keretapi Tanah Melayu dari Gemas ke Tumpat, 2014/15-1 & 2
 122. Muhammad Faeiz bin Mohd Zainuddin, Faktor-Faktor Penghijrahan Pekerja Dalam Industri Pembinaan, 2014/15-1 & 2
 123. Mhd Izran bin Maslih, Penyenggaraan Masjid di Sabah, 2014/15-1 & 2
 124. Denny bin Fung Ah Choon, Penyelenggaraan Loji Rawatan Air di Sandakan, 2014/15-1 & 2
 125. Clarence Kitting, Method of Construction and Problem in Construction of Slope Protection Works, 2014/15-1 & 2
 126. Christina bte Malitim, Kemalangan di Tapak Bina Sekitar Sabah, 2014/15-1 & 2
 127. Angeline Yong Siew Yee, The Implication of Late Payment Towards Subcontracting in Sabah, 2014/15-1 & 2
 128. Emelia Joseph, Perbandingan Kos Perancangan dan Perlaksanaan Sebenar Keselamatan di Tapak Bina, 2014/15-1 & 2
 129. Ling Hang Yew, Kos Keselamatan Dalam Projek Pembinaan Jalan Raya, 2015/16-1 & 2
 130. Ahmad Fauzan Hatim bin Abd Latif, Pengurusan Sub-Kontraktor Dalam Projek Reka dan Bina, 2015/16-1 & 2
 131. Lim Chay Hong, Difficulty in Implementing Waste Management in Construction Site, 2015/16-1 & 2
 132. Nur Athirah Bte. Muhamad, Aplikasi Teknologi Dalam Pengurusan Bahan Binaan, 2015/16-1 & 2
 133. Wan Zarifah Abdul Rahman, Aplikasi Teknologi Hijau Terhadap Bangunan Kerajaan di¸Melaka, 2015/16-1 & 2
 134. Biufusica Discolonima Nasution, Matric: A11be2005, Ic: 201109f10704, Role And Challenging Factor Of Quantity Surveyor Profession In Indonesia, 2014/15-1 & 2015/16-2
 135. Azhar Ibrahim, Implikasi Kos Kerja Awalan Bangunan Tinggi, 2016/17
 136. Farah Hazirah Nazel Effendi, Kos Pemulihan Kerja-Kerja Tanah Runtuh, 2016/17
 137. Nadhirah Maziyyah Abu Bakar, Cabaran Penyelia Tapak Dalam Menguruskan Tapak Bina, 2016/17
 138. Nurerlina Ramlee, Perlaksaan Kaedah Pencegahan Hakisan Tebing Sungai, 2016/17
 139. Tio Suat Ling, Challenges of Attracting and Retaining Local Skilled Workforces, 2016/17
 140. Nor Rimie Zakerya, Pengurusan Keselamatan Kebakaran Untuk Bangunan Asrama Pelajar: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2016/17
 141. Nur Fadzillah Ahmad, Cabaran-Cabaran Kontraktor Terhadap Pemansuhan Syarat Perubahan Harga, 2016/17
 142. Mohammad Azam Hassan, Pematuhan Prosedur dan Perkara Yang Mempengaruhi Bayaran Pampasan Dalam Pengambilan Tanah, 2016/17
 143. Kumaran A/L Rengiah, Anggaran Keperluan Buruh Binaan di Tapak Bina, 2017/18-1
 144. Najiha Mohd Fauzi, The Implementation of ‘Pay For Safety Scheme’ in Malaysia’s Construction Industry, 2017/18
 145. Goh Chien Yee, Employee Turnover in Quantity Surveying Consulting Firm, 2017/18
 146. Soh Hui Qi, Employee Absenteeism In Construction Site, 2017/18
 147. Muhammad Nur Hakim Mahfuz, Strategi Kontraktor Dalam Mengatasi Naik Turun Harga Minyak Dalam Industri Pembinaan, 2017/18
 148. Muhammad Aliff Azman, Kos Keselamatan di Dalam Projek Pembinaan Pangsapuri, 2017/18
 149. Mohd Nor Ismail, Komponen dan Kos Bagi Kerja-Kerja Menaiktaraf Landasan Keretapi Konvensional, 2017/18
 150. Chu Chin Kiat @ Johny, Competency Requirement for Contractor’s Quantity Surveyor, 2017/18
 151. Norlizam Zakaria, Perlindungan Hakisan Tebing di Lembangan Sungai, 2017/18
 152. Mohammad Hasrin bin Rosfazlin, Faktor-Faktor Lebihan Kos Dalam Projek Pembinaan Jambatan, 2018/19
 153. Chin Shin Yi, SHASSIC as Safety and Health Assessment Tool in Construction Projects, 2018/19
 154. Muhamad Azamuddin Bahardin, Ketepatan Anggaran Kos Bagi Kerja Tanah, 2018/19
 155. Nurul Fatin Adila Abd Wahid, Strategi Kontraktor Menghargakan Item Kerja Awalan Bagi Kerja-Kerja Infrastruktur, 2018/19
 156. Catherine a/p Nair, Prestasi Kewangan Firma Pembinaan, 2018/19.
 157. Nor Hidayat Mohd Rizam, Isu Pembangunan Perumahan Yang Tidak Terjual Oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad. 2018/19
 158. Nik Ilyani Nik Kamal Fikry, Tahap Pencapaian KPI Kontraktor Dalam Penyelenggaraan Bangunan, 2018/19
 159. Nadia Liyana Hurairah, Skop Tugas Juruukur Bahan Dalam Projek Pembinaan Infrastruktur MRT Laluan 2 dan LRT 3 di Malaysia. 2019/2020
 160. Mohamad Ikhwan Jamil, Kessn Kos Terhadap Penggunaan Bahan Binaan Import Berbanding Bahan Binaan Tempatan, 2019/2020
 161. Anisyah Sugih, Pelaksanaan Pengurusan Nilai Bagi Projek Pembangunan: Kajian Kes Projek Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. 2019/2020
 162. Wong Li Teng, Work-life balance Among Quantity Surveyors, 2019/2020
 163. Muhammad Azizi Azmi, Construction Materials Double-Handling in Housing Development Projects, 2019/2020
 164. Wafiudin, Kos Pengendalian Bahan Binaan yang Mengandungi Bahan Kimia di Tapak Bina, 2019/2020
 165. Halimatul Shafiqah Che Ahmad, Trend Pemilikan Aset Oleh Firma Kontraktor, 2019/2020