KAYUHAN MERDEKA UTMKL-YAN SEMPENA SAMBUTAN KEMERDEKAAN MALAYSIA KE-66 MENJALIN KESELARASAN DENGAN SDG

Kayuhan Merdeka UTMKL-YAN diadakan sempena sambutan Kemerdekaan Malaysia ke-66 dengan tujuan untuk meraikan warisan dan semangat patriotisme Malaysia, juga bertujuan untuk menyokong dan menjalankan Matlamat Pembangunan Mapan (Sustainable Development Goals – SDG) yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Ini adalah usaha untuk memastikan bahawa acara sukan juga memberi manfaat kepada masyarakat dan alam sekitar. Program ini merupakan sebahagian daripada inisiatif universiti untuk menyatukan komuniti, pelajar, alumni dan staf dalam aktiviti rekreasi yang menyihatkan.

Objektif

  1. Memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan warga UTM.
  2. Meningkatkan kesedaran terhadap pentingnya kesihatan dan aktiviti fizikal.
  3. Merayakan semangat kemerdekaan Malaysia melalui aktiviti sukan.
  4. Menonjolkan komitmen universiti terhadap SDG dengan menggalakkan kesedaran dan tindakan yang selaras dengan matlamat tersebut.
  5. Menggabungkan prinsip-prinsip pembangunan mapan dalam perancangan dan pelaksanaan acara sukan.

Kayuhan Merdeka UTMKL-YAN berkait rapat dengan beberapa SDG, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

SDG 3: Kesihatan dan Kesejahteraan – Acara ini mendorong penyertaan dalam aktiviti fizikal, meningkatkan kesihatan peserta, dan menggalakkan gaya hidup sihat.

SDG 11: Bandar Lestari – Acara sukan ini menggalakkan penggunaan kenderaan berbasikal yang mesra alam dan membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas serta pencemaran udara.

SDG 13: Tindakan Iklim – Berbasikal ialah mod pengangkutan rendah karbon yang boleh membantu mengurangkan pelepasan karbon dan mengurangkan perubahan iklim. Mempromosikan berbasikal sebagai alternatif kepada pengangkutan bermotor sejajar dengan matlamat SDG 13 untuk mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim.

SDG 16: Keamanan, Keadilan, dan Institusi yang Kuat – Kayuhan Merdeka UTMKL-YAN digunakan sebagai platform untuk menggalakkan keterangkuman sosial, penglibatan komuniti dan kewujudan bersama secara aman, ia boleh sejajar dengan matlamat SDG 16 untuk mempromosikan masyarakat yang adil, aman dan inklusif.

SDG 17: Rakan Strategik bagi Pelaksanaan – Melalui kolaborasi dalam acara seperti ini, universiti, penaja dan komuniti setempat dapat bekerjasama untuk mencapai matlamat pembangunan mapan.

Kayuhan Merdeka UTMKL-YAN bukan sahaja merupakan perayaan semangat kemerdekaan Malaysia, tetapi juga satu langkah ke hadapan dalam menyokong SDG dan pembangunan mapan. Program ini menggabungkan semangat sukan dengan komitmen terhadap tanggungjawab sosial dan alam sekitar, merapatkan jurang antara pembangunan dan kelestarian.