Polisi Pelestarian Kampus UTM

Polisi Pelestarian Kampus bertujuan untuk memastikan UTM berperanan sebagai entiti sohor kampus lestari menerusi pengurusan sumber secara bertanggungjawab dan mengoptimakan penggunaan sumber; pengurusan persekitaran dan pengurusan ekosistem secara inovatif; pengurusan tenaga yang cekap dan komitmen kepimpinan dan penglibatan menyeluruh masyarakat kampus, sejajar dengan pelan Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals (SDGs)) peringkat nasional dan antarabangsa.