Books and Book Chapters

Original Book

 1. Zaleha Ismail, Novia Meirita Nasiruddin, Nor Rahmah Abdul Hamid, Halijah Osman & Sutinah Salim (1996), Kalkulus Jilid 1, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 2. Yong, K. Y., Khoo, S. C., Chan, F. C. & Zaleha Ismail (2002), Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Matematik Tingkatan 5, Pustaka Ahlas (M) Sdn Bhd, Malaysia.

 

Edited Book

 1. Thinking Skills in Mathematics Education, Edited by Kashefi, H. & Zaleha Ismail, 2016
 2. Contemporary Approaches in Teaching and Learning Mathematics, Edited by Zaleha Ismail & Mohaini Mohamed

 

Book Chapter

 1. Zaleha Ismail & Azhari Mariani. Development of an Instrument F Or Assessing The Creativity Stimulation Of Mathematics Teachers. In Soh, K Creativity Fostering Teacher Behavior – Measurement and Research. Edited by In Soh. 2018, page 145-160.
 2. Zaleha Ismail, Tan, Y. C., Nur Atikah Hussein & Zuriati Sabidin. Pembangunan Instrumen Kecekapan Numerasi Pelajar Orang Asli, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Pendidikan. Edited by Abdul Halim Abdullah & Norul Huda Ismail. 2017, page 29-40
 3. Zaleha Ismail & Fathin Munirah Mohamad, Pembelajaran Berasaskan Projek Dalam Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Matematik (STEM) Bertemakan Bencana Alam-Gempa Bumi, Isu-isu Pendidikan Kontemporari, Edited by abdul Halim Abdullah, Johari Surif, Mahani Mokhtar, Norazrena Abu Samah, Norasykin Mohd Zaid, Nurbiha Shukor, Noor Dayana Abd Halim, Zakiah Mohamad Ashari, Norulhuda Ismail, Nornazira Suhairom, Dayana Farzeha Ali, Nor Hasniza Ibrahim, Nurul Farhana Jumaat & Marlina Ali. 2016, Pages 523-536, 537-548, 549-562
 4. Zaleha Ismail & Nur Amira Muda, Pembelajaran Berasaskan Projek Dalam Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Matematik Bertemakan Bencana Alam Banjir, Isu-isu Pendidikan Kontemporari, Edited by abdul Halim Abdullah, Johari Surif, Mahani Mokhtar, Norazrena Abu Samah, Norasykin Mohd Zaid, Nurbiha Shukor, Noor Dayana Abd Halim, Zakiah Mohamad Ashari, Norulhuda Ismail, Nornazira Suhairom, Dayana Farzeha Ali, Nor Hasniza Ibrahim, Nurul Farhana Jumaat & Marlina Ali. 2016, Pages 537-548, 549-562
 5. Zaleha Ismail & Nur Aqhari Zuhdi Shamsudin Sah, Pembelajaran Berasaskan Projek (PBL) Dalam Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Matematik (STEM) Bertemakan Tanah Runtuh, Isu-isu Pendidikan Kontemporari, Edited by abdul Halim Abdullah, Johari Surif, Mahani Mokhtar, Norazrena Abu Samah, Norasykin Mohd Zaid, Nurbiha Shukor, Noor Dayana Abd Halim, Zakiah Mohamad Ashari, Norulhuda Ismail, Nornazira Suhairom, Dayana Farzeha Ali, Nor Hasniza Ibrahim, Nurul Farhana Jumaat & Marlina Ali. 2016, Pages 549-562
 6. Zaleha Ismail, Marlina Ali, Aathi Letchumi A/P Muthusamy & Nurshamela Saim, Tahap Sikap Murid Tahun 5 Terhadap Perisian Geogebra dalam Topik Matematik Bentuk dan Ruang, Inovasi dan Kreativiti dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains, Edited by Nor Hasniza Ibrahim & Marlina Ali. 2016, Pages 67-78
 7. Zaleha Ismail, Leong, C. Y. & Shiau, W. C., Perceptions of Critical Thinking in Teaching Mathematics among Pre-Service Teachers, Contemporary Approaches in Teaching and Learning Mathematics, Edited by Zaleha Ismail & Mohaini Mohamed. 2016, Pages 57-72
 8. Zaleha Ismail, Nur Atikah Hussein, Tan, Y. C. & Zuriati Sabidin, Pembangunan Instrumen Kecekapan Numerasi Pelajar Orang Asli, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pendidikan, Edited by Abdul Halim Abdullah & Norulhuda Ismail. 2016, Pages 29-40
 9. Zaleha Ismail, Marlina Ali & Nur Izrah Mohd Puzi, Pembinaan Kuiz Atas Talian bagi Soalan KBAT Matematik Berdasarkan Reka BentukTIMSS, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pendidikan, Edited by Abdul Halim Abdullah & Norulhuda Ismail. 2016, Pages 85-102