Current Semester

MPS 1013 Kajian Pendidikan

MPS 1014 Kajian Pendidikan I

MPS 1024 Kajian Pendidikan II

MPU 1034 Penggunaan Statistik dalam Penyelidikan

MPS 1843 Komputer dalam Pendidikan Matematik