Master students

Master Students

Year Name Status Title Type Roles of Supervision
2018 Chong Sin Yee Ongoing Perkembangan Kemahiran Pemikiran Komputasional Dalam Kalangan Murid Tahun Empat Dengan Penggunaan Scratch Taught Course Main Supervisor
Zainab Afina Binti Suharto Ongoing Kecekapan Numerasi Murid Tahun 3 melalui Outdoor Mathematics Taught Course Main Supervisor
2017 Ee Leng Hong Completed Keberkesanan Pembelajaran Berasaskan Permainan Terhadap Motivasi Murid Dalam Penguasaan Topik Penambahan di Kalangan Murid Tahun Tiga Taught Course Main Supervisor
Geetah A/P Ramakrishnan Completed Keberkesanan Pembelajaran Berasaskan Permainan Terhadap Motivasi Murid Dalam Penguasaan Topik Penolakan di Kalangan Murid Tahun Tiga Taught Course Main Supervisor
Nur Asilah Binti Mazlan Ongoing Item Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Buku Teks Matematik Tambahan KBSM Tingkatan Empat Taught Course Main Supervisor
Rosfarahidayana Moliadi Graduated Penyelesaian Masalah Nisbah Dan Kadaran dengan Geogebra Taught Course Main Supervisor
Toh Siew Chu Graduated Relationship Between Attitude and Perception of Students Learning Mathematics Skills in 21st Century Taught Course Main Supervisor
Yogeswari A/P Murugaiya Graduated Effect of Students Achievement in Addition of Fraction using Geogebra Taught Course Main Supervisor
Alyyati Mohd Talib Ongoing Gaya Pembelajaran Pelajar Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Ibrahim Sultan Dapat Meningkatkan Kemahiran Penyelesaian Masalah dalam Matematik Kejuruteraan Taught Course Main Supervisor
Noor Hinnah Mohd Hamid Graduated Kemahiran STEM Melalui Pembelajaran Berasaskan Projek Kenderaan Air Taught Course Main Supervisor
Yoganantharaj A/L Renganathan Graduated Higher Order Thinking Skills of Form Four Students in Project-Based Learning for Integrated STEM Education Taught Course Main Supervisor
Marisa Elyani Mohd Fo’ad Graduated Thinking Abilities of students in Dynamic and Interactive Mathematics Learning Environment Taught Course Main Supervisor
Nurul’ain Johari Graduated Keberkesanan Teknik Pengurusan Grafik Terhadap Kemahiran Menaakul Bagi Topik Algebra Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Tiga Taught Course Main Supervisor
Nor Maliza Mat Rais Graduated Penggunaan Kaedah Lattice untuk Topik Pendaraban Dalam Kalangan Pelajar Tahun Lima Taught Course Main Supervisor
Tan Kai Joo Graduated A Comparative Analysis on Cognitive Domain for the Malaysian Primary Four Textbook Series Taught Course Main Supervisor
Muhammad Suhaiman Zakaria Graduated Strategi Penyelesaian Masalah MAtematik Secara Manual Dan Perisian Geogebra Taught Course Main Supervisor
Mohd Adzree Mohd (Mohammad) Graduated Perbandingan Strategi Penyelesaian Masalah Matematik  secara Manual dan Menggunakan Geogebra Taught Course Main Supervisor
Haryati Ismail Graduated Kesediaan Guru Dalam Melaksanakan Pendidikan STEM Di Sekolah Taught Course Main Supervisor
2016 Fathin Munirah Mohamad Graduated Pendidikan STEM Bersepadu Bertemakan Bencana Alam Gempa Bumi Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Taught Course Main Supervisor
Nur Amira Muda Graduated Pendidikan STEM Bersepadu Bertemakan Bencana Alam Banjir Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Taught Course Main Supervisor
Nur Aqhari Zuhdi Shamsudin Sah Graduated Pendidikan STEM Bersepadu Bertemakan Bencana Alam Tanah Runtuh Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Rendah Taught Course Main Supervisor
Nor Athirah Alias Graduated Pendekatan Pengajaran Guru Matematik Mengintegrasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Di Sekolah Rendah Daerah Kulim/ Bandar Baharu Taught Course Main Supervisor
Nurul Adibah Khairiyah Mohd Nor Graduated The Influence of Emotional Intelligence Towards Mathematical Competency Among Secondary School Students Taught Course Main Supervisor
Ong Lay Men Graduated Using Mathematics Model Method in Pre Algebraic Problem Solving Among Year 5 Pupils Taught Course Main Supervisor
Nur Atikah Hussein Graduated Strategi Pedagogi Dan Kecekapan Numerasi Murid Orang Asli Tahun Lima Di Pahang Taught Course Main Supervisor
Tan Yee Ching Graduated Numeracy Competency of Year Five Aboriginal Students and Teachers’ Pedagogical Strategies in Johor Taught Course Main Supervisor
Nur Syahfikah  Ismail Graduated Pemikiran Statistik Murid Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru Merentas Pencpaian Dan Jantina Taught Course Main Supervisor
Nur Athirah Aziz Graduated Using Trait Emotional Intelligence in the Mathematical 2competency Among Postgraduate Students Taught Course Main Supervisor
Umah Devi A/P M Chandar Graduated Strategies of Understanding in Solving Mathematical Word Problems in Statistics Taught Course Main Supervisor
Mohd Azwan  Abdullah Graduated Students Misconceptions in Differential Statistics Taught Course Main Supervisor
2015 Nur Hidayah Abd Gapar Graduated Teachers’ conceptions of assessment and current assessment practices in Mathematics at secondary schools Taught Course Main Supervisor
Loh Fong Kien Graduated Learning Mathematics Concept with Geogebra Among Primary School Students Taught Course Main Supervisor
Zainab Ali Taha Ongoing Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Kursus Matematik Kejuruteraan 3 di Politeknik Taught Course Main Supervisor
Mohd Farhan Brohan Graduated Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pembelajaran PecahanTahun 5 Menggunakan Geogebra Taught Course Main Supervisor
Naksa Ahmad Completed Kesan Pendekatan Pembelajaran Flipped Classroom Terhadap Pencapaian, Motivasi dan Persepsi Pelajar Ppliteknik Ibrahim Sulatn dalam Kursus Matematik Kejuruteraan 3 Taught Course Main Supervisor
2014 Lee Hui Lian Graduated Educational Video In Algebraic Reasoning For Lower Secondary Students Taught Course Main Supervisor
Rosmaziah Wahid Graduated Kemahiran berfikir aras tinggidalam kalangan pelajar berpencapaian rendah. Reseach Main Supervisor
Muhammad Saufe Abu Samah Graduated Kemahiran berfikir aras tinggidalam pembelajaran pecahan Tahun 3 menggunakan Geogebra Taught Course Main Supervisor
Mohamad Norhakim Sahroni Graduated Pembinaan Kuiz Atas Talian Untuk Item KBAT Matematik Berdasarkan Rekabentuk PISA Taught Course Main Supervisor
Nur Izrah Mohd Puzi Graduated Pembinaan Kuis Atas Talian Untuk Item KBAT Matematik Berdasarkan Rekabentuk TIMSS Taught Course Main Supervisor
Syairatul NadiahAbd Rahman Graduated Pemikiran geometri dalam kalangan pelajar sekolah rendah menggunakan Geogebra Taught Course Main Supervisor
Najua Syuhada Ahmad AlHassora Graduated Kesediaan Guru Matematik Dari Aspek Kognitif, Tingkah Laku Dan Afektif Dalam Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Taught Course Main Supervisor
Yong Leong Chai Graduated Pre-Service Mathematics Teacher‟s Conceptions Of Teaching Critical Thinking Taught Course Main Supervisor
Siti Nurashiken Md. Sabudin Graduated Pembangunan dan Penilaian Video Pengajaran Penaakulan Statistik Untuk Pelajar Pasca Siswazah Pendidikan Mix Mode Main Supervisor
2013 Radhiyah Baharom Graduated Amalan Pentaksiran DalamPengajaran Matematik Prasiswazah Di Sebuah Universiti Tempatan Taught Course Main Supervisor
Helen Pappu A/P Anthony Graduated Creativity Fostering Behaviour of Mathematics Teachers Through The Implementation of School Based Assessment Mix Mode Main Supervisor
Lim Keng Keh Graduated Learning Style Attitudes Towards Learning Mathematics With Tablet PCs Taught Course Main Supervisor
2012 Lau Huei Choo Graduated Awareness Attitude And Ability in Solving Mathematical Problems Associated With Low Carbon Society Taught Course Main Supervisor
Kavitha A/p Dayalan Graduated Upper Secondary Students Awareness About Low Carbon Society From Mathematical Perspective Taught Course Main Supervisor
Siti Nur Fasihah Harun Graduated Comparing The Expected, Intended And Implemented mathematical Skills For Engineering Education In A selected Public University Taught Course Main Supervisor
Siyamala A/p Nagaraju Graduated Lower Secondary Student’s Awareness About Low Carbon Society From Mathematical Perspective Taught Course Main Supervisor
Siti Asma Abd Nasir Graduated Hubungan Gaya PembelajaranmDan Masalah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Taught Course Main Supervisor
Noor Diyana Adilah Adni Graduated Pemikiran Algenra melaluimPembelajaran Kolaboratif Atas talian Mix Mode Main Supervisor
2011 Daliyanie Mat Saaid Graduated Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) Dalam Matematik Di Peringkat Sekolah Menengah Mix Mode Main Supervisor
Nurzatul Iffah Che Hussain Graduated Pengaruh Gaya Pembelajaran Dan Kreativiti terhadap Penyelesaian Masalah Algebra Di kalangan Pelajar Tingkatan I Empat Di Tiga daerah Di NegerJohor Taught Course Main Supervisor
Nurul Liana Ali Graduated Pengaruh Gaya Kognitif Dan Kreativiti Terhadap Penyelesaian Masalah Geometri Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Aliran Sains Taught Course Main Supervisor
2010 Norulhuda Ismail Graduated Changes In Attitude Towards Mathematics Upon Experiencing A Mathematics Online Magazine Mix Mode Main Supervisor
Chiang Chin Graduated Pengutaraan Masalah Matematik Dalam Persekitaran Pembelajaran Mix Mode Main Supervisor
Chan Shiau Wei Graduated Peer interaction in computer Support Learning Using Dynamic Mathematics Software Taught Course Main Supervisor
2009 Mohd Fadzilah Mat Radzi Graduated Kesan e-Pembelajaran Terhadap Kefahaman Konsep Statistik Pelajar Sekolah Menengah Taught Course Main Supervisor
2007 Siti Nuradibah Haji Edros Graduated Pembinaan Tutorial Menggunakan Perisian Bergrafik Interaktif Kmplot Taught Course Main Supervisor
Mahyuddin Abdullah Graduated Pengajaran Menggunakan Perisian Geometri Interaktif Taught Course Main Supervisor
Saifulnizam Che Ismail Graduated Pembinaan Modul Pembelajaran Matematik Menggunakan Perisian Geometri Interaktif Taught Course Main Supervisor
2005 Suguna Appalanayudu Graduated Pembelajaran Geometri Di Kalangan Pelajar Dalam Persekitaran pengaturcaraan Logo Mix Mode Main Supervisor
2004 Wan Norliza Wan Bakar Graduated Kajian Perbezaan Persepsi Dan Strategi Penyelesaian Masalah Pakar Dan Novis Topik Penggunaan Kalkulus Dalam Perniagaan Reseach Main Supervisor
2003 Lui Lai Nam Graduated Penilaian Tahap Kemahiran Penyelesaian Masalah Matematik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Mix Mode Main Supervisor