PERKHIDMATAN BANGUNAN:PERPAIPAN

Alhamdulillah semester 1 tahun 2021/2022 telah pun berada di penghujung semester. Kali ini saya diamanahkan untuk mengendalikan 2 seksyen bagi kursus yang mempunyai 15 dan 17 orang pelajar.

Setiap Seksyen diberikan tempoh 5 minggu bagi tujuan kerja-kerja amali dan selebihnya adalah berbentuk teori yang dijalankan secara atas talian. sebanyak 5 projek telah berjaya disiapkan oleh pelajar mengikut jadual yang ditetapkan.

Tahniah kepada semua pelajar!!!