Bengkel Pemantapan Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021-2030

Selesai tugas sebagai salah seorang Fasilitator dalam Bengkel Pemantapan Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021-2030.


Terima kasih kepada Ketua Pengarah JPNIN, Sekretariat program dan semua peserta bengkel.


Banyak pengalaman berharga yang saya belajar dan timba melalui bengkel.

Semoga usaha ini dapat memperkasakan peranan Rukun Tetangga di seluruh Malaysia. ??