APEL

apa_itu_apel

Syarat kelayakan:

 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur minimum
 • DIPLOMA (T4) – 20 tahun
 • SARJANA MUDA (T6) – 21 tahun
 • SARJANA (T7) – 30 tahun
 1. Kelayakan Formal – Hanya penilaian untuk ke program Sarjana perlu ada STPM/ Diploma/Setara
 1. Memilik pengalaman bekerja berkaitan
 2.  Lulus penilaian APEL

Kaedah Penilaian:

 • UJIAN APTITUD :

Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan Pengetahuan Am/Pemikiran Kritis

 • PORTFOLIO

Kompilasi Pengalaman dan Format ditetapkan

 • TEMUDUGA

Bagi calon Sarjana sahaja yang dinilai oleh 2 orang panel penemuduga.

Yuran:

 • DIPLOMA (T4) – RM155
 • SARJANA MUDA (T6) – RM250
 • SARJANA (T7) – RM370

Please visit MQA website at  http://www2.mqa.gov.my/APEL/ for any info regarding APEL registration.

REACH US:

website: www.apel.utm.my

email: apel@utm.my

Facebook: www.facebook.com/utmapel/

Instagram: apelutm

SHORT COURSES HAVE BEEN CONDUCTED:

Do not hesitate to contact us regarding APEL. We will help you.