Books and Book Chapters

1. Modul Microsoft Accesss 2.0 oleh Megat Aman Zahiri Mgt Zakaria, 1997

2. Modul Pengajaran SPM1012 – Telekomunikasi dan Rangkaian.

3. Senarai Tajuk Projek Sarjana Muda 1991-2000 oleh Pusat Sumber (hasil usaha).

4. Monograf , Microsoft Access XP, 2005

5. Modul , Telecomunication In Education Modul, 2006

6. Bab dalam Buku, “Isu-Isu Literasi” , bagi bab “Penyeliaan Dalam Program Latihan Mengajar , UTM : Satu Tinjauan dari aspek pemarkahan”, Penerbitan UPM tahun 2007

7. Noor Azean Atan, Rio Sumarni Sharifuddin, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Mohd Fadzli Ali, Norah Md Noor and Rosni Zamuddin Shah Sidek (2008). Fundamental of Telecommunication, Kuala Lumpur: Venton Publishings.

8. Tahap Kemahiran ICT Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Baharudin Aris & Jamalludin Harun, (Bab dalam Buku) Penerbit UTM 2008