Deprecated: Function add_custom_background is deprecated since version 3.4.0! Use add_theme_support( 'custom-background', $args ) instead. in /opt/www/people.utm.my/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6078
Conference Proceedings | Megat Aman Zahiri@UTM

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /opt/www/people.utm.my/httpdocs/wp-content/themes/genesis/lib/functions/image.php on line 116

Conference Proceedings

2014 Abdul Razak Idris, Oh Geok Bee, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria , Saluran Maklumat Akademik Pelajar Tahun Akhir, Jurnal Sains Humanika, Penerbit Utm, , http://www.sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/issue/view/51,

2014 Megat Aman Zahiri Mgt Zakaria , Nur Atiqah Binti Mohd Zainu, Norah Md Noor, Kajian Penggunaan Eprints Utm Dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Ipta 2014, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, , 25 – 26 September 2014

2014 Megat Aman Zahiri Mgt Zakaria, Siti Norritah Ahmad, Norani, Kemahiran Generik Dalam Kalangaan Pelajar Sldn Negeri Johor, Konvensyen Antarabangsa Jiwa Pendidik 2014, Utm Skudai, https://people.utm.my/konvensyenjiwapendidik2014, 11-13 Ogos 2014

2014 Megat Aman Zahiri Megat Zakaria , Meor Ibrahim Kamaruddin, Mohd Ali Ibrahim, Abdul Razak Idris, Persepsi Guru Pembimbing Terhadap Kemahiran Generik Guru-guru Pelatih utm, Jurnal Sains Humanika, Penerbit Utm, , http://www.sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/issue/view/51,

2013 Mohd Nihra Haruzuan Mohamad Saida, Johari Hassan B, Abdul Razak Idris, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria , Mike Forret, Chris Eames, Technology-enhanced Classroom Learning Community For Promoting tertiary Ict Education Learning In Malaysia, The 4th International Research Symposium On Problem-based Learning (irspbl) 2013, Denmark, http://vbn.aau.dk/da/publications/pbl-across-cultures%285ce5393d-4200-46a8-bd65-fa47a304ea78%29.html, 2 – 3 Julai 2013

2013 Rohaya Talib, Mohd Zaki Kamsah, Mohamed Najib Abdul Ghafar, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Hamimah Abu Naim, T- Assess : Assessment Literacy Test For Malaysian Teachers, International Conference On Assessment For Higher Education Across Domains And Skills (aheads2013), Kuala Lumpur, http://www.fp.utm.my/megat/papers/2013_RohayaTalibUTM_AHEADS2013.pdf, 17-19 December 2013

2013 Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria, Nur Atiqah Bin Zainu , Kajian Penggunaan Eprints Utm Dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia , 2nd International Seminar On Quality And Affordable Education 2013, Johor Bahru, Johor, http://www.isqae.com/isqae2013, 2 – 3 Oktober 2013

2012 Mohd Ali Ibrahim, Mohd Rustam Ramli, Meor Ibrahim Kamaruddin, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria , Perbandingan Penilaian Terhadap Kompetensi Guru Pelatih Utm, Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Ipta, Johor Bahru, http://www.medc.com.my/medc/seminar_medc/, 7-9 Oktober 2012

2012 Abdul Razak Idris, Oh Geok Bee, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Tinjauan Terhadap Sumber Maklumat Akademik Pelajar Tahun Akhir Di Sebuah Ipt, Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Ipta, Johor Bahru, http://www.medc.com.my/medc/seminar_medc/, 7-9 Oktober 2012

2012 Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Meor Ibrahim Kamarudin, Mohd Ali Ibrahim & Abdul Razak Idris, Persepsi Guru Pembimbing Terhadap Kemahiran Generik Guru-guru Pelatih Utm, Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Ipta, Johor Bahru, http://www.medc.com.my/medc/seminar_medc/, 7-9 Oktober 2012

2012 Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Nurbiha A. Shukor, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Nurul Farhana Jumaat, Students Expectations Towards Online Collaborative Learning Environment., Procedia Of Social And Behavioral Science Journal (scopus Listed), Taiwan, ,

2011 Mohamad Bilal Ali, Lokman Mohd Tahir, Mear Ibrahim Kamaruddin, Mohd Ali Ibrohim, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Nor Fadila Mohd Amin, M. Al-muzzammil Yasin, Muhammad Sukri Saud, Penilaian Hasil Pembelajaran Program Latihan Mengajar: Praktikaliti Di Universiti Teknologi, Malaysia, Malaysia Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2011, Upm, Selangor, ,

2011 Mohamad Bilal Ali, Jamalludin Harun, Megat Aman Zahiri, Mohammed Noor Hasan, Norafandy Yahaya, Penggunaan E-pembelajaran Di Universiti Teknologi Malaysia : Satu Pengalaman, Prosiding Seminar Perguruan Ugama Kali Kedua, Brunei, http://www.fp.utm.my/seminarbrunei/, 1 – 2 Mac 2011

2011 Megat Aman Zahiri Bin Megat Zakaria , Meor Ibrahim Bin Kamaruddin, Mohamad Bin Bilal Ali,noraffandy Bin Yahaya, Sistem Maklumat Latihan Mengajar : Satu Inovasi Berasaskan Ict, Prosiding Seminar Perguruan Ugama Kali Kedua, Brunei, http://www.fp.utm.my/seminarbrunei/, 1 – 2 Mac 2011

2011 Noraffandy Bin Yahaya, Siti Fatimah Ahmad,mohamad Bilal Ali Dan Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Pengaplikasian Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam: Kajian Di Kalangan Graduan Pendidikan Islam Utm, Prosiding Seminar Perguruan Ugama Kali, Brunei, http://www.fp.utm.my/seminarbrunei/, 1 – 2 Mac 2011

2010 Zainudin Bin Abu Bakar, Meor Ibrahim Bin Kamaruddin, Nor Fadilla Bt Md Amin, Mohd Ali Bin Ibrahim, Megat Aman Zahiri Bin Megat Zakaria, M. Al-muz-zammil Bin Yasin, Creativity In Teaching And Learning In The Faculty Of Education Of Malaysia Public Universities, Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2010, Ipoh, Perak, ,

2009 Megat Aman Zahiri Bin Megat Zakaria, Nor Kamsiah Binti Kamarul Jaeh, Mohd Nihra Haruzuan Bin Mohamad Said, Muhammad Sukri Bin Saud, Penyeliaan Dan Bimbingan Yang Diberikan Oleh Pensyarah Pembimbing Bagi Program Latihan Mengajar Universiti Teknologi Malaysia : Satu Tinjauan , Seminar Penyelarasan Pendidikan Guru (jppg 2009), Ipoh, Perak, , 22-24 December 2009

2009 Mohd Salleh Abu, Meor Ibrahim Kamaruddin, Zainudin Abu Bakar, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Penguasaan Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Guru Pelatih Fakulti Pendidikan, Utm Skudai Johor, Seminar Kebangsaan Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru 2009, Upsi, Perak, ,

2008 Megat Aman Zahiri Bin Megat Zakaria,meor Ibrahim Bin Kamaruddin,noraffandy Bin Yahaya,mohd Ali Bin Ibrahim,baharuddin Bin Aris,mohd Salleh Bin Abu, Sistem Maklumat Latihan Mengajar, Seminar Kebangsaan Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru 2008, Langkawi, Kedah, ,

2007 Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Baharudin Aris, Jamaluddin Harun, Mohd Zolkifli Bin Abd Hamid, Hubungan Antara Kemahiran Generik Dengan Jantina, Pengkhususan Dan pencapaian Guru-guru Pelatih Utm : Satu Tinjauan, Seminar Penyelidikan Pendidikan 2007, Kuching, Sarawak, , 5 – 6 September 2007

2007 Mohd. Zolkifli Bin Abd. Hamid, Muhammad Rashid Bin Rajuddin, Megat Aman Zahiri Bin Megat Zakaria, Harapan Dan Keresahan Bakal Guru Pelatih Dalam Praktikum Latihan Mengajar, Seminar Penyelidikan Pendidikan 2007, Kuching, Sarawak, , 5 – 6 September 2007

2007 Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Baharudin Aris, Jamaluddin Harun, Kemahiran Generik Di Kalangan Guru-guru Pelatih Utm : Satu Tinjauan, Seminar Kebangsaan Sains Sosial 2007, Hotel Legend, Kuala Lumpur, , 20-21 November 2007

2007 Zainudin Abu Bakar, Meor Ibrahim Kamaruddin, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Mohd Ali Ibrahim, Keupayaan Ict Dalam Kalangan Guru-guru Pelatih Sains universiti Teknologi Malaysia , Seminar Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru 2007, Seremban, Negeri Sembilan, , 18-20 November 2007

2007 Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Baharudin Aris, Jamaluddin Harun, Meor Ibrahim Kamaruddin, Penyeliaan Dalam Program Latihan Mengajar , Utm : Satu Tinjauan Dari Aspek Pemarkahan. , The Fifth International Literacy Conference 2007, Berjaya Georgetown Hotel, Penang, , 25-27julai 2007

2007 Megat Aman Zahiri Megat Zakaria , Baharuddin Aris , Jamaluddin Harun , Kemahiran Ict Di Kalangan Guru-guru Pelatih Utm : Satu Tinjauan , 1st International Malaysia Educational Technology Convention, Hotel Sofitel Johor Bahru, , 3-5 November 2007

2006 Khambali, Azman And Zamuddin Shah Sidek, Rosni And Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri And Ali, Mohd Fadzli And Mohd Said, Mohd Nihra Haruzuan, Keberkesanan Penggunaan Teknologi Vsat (very Small Aperture Terminal) Dalam Sistem Pendidikan Di Malaysia: Satu Kajian Kes Di Tiga Buah Sekolah Menengah Di Negeri Johor, Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Hotel Sofitel Palm Resort, Senai, Johor., http://www.fp.utm.my/epusatsumber/listseminar/15.TVE2006/Prosiding%20TVE%2706.pdf, 9-10 Dec 2006

2006 Megat Aman Zahiri B. Megat Zakaria, Rosni Zammuddin Shah B.sidek, Mohd Khata B. Jabor, Ismail B. Sabran, Suhaimy B. Ahmad, Rekabentuk Dan Pembangunan Perisian Multimedia (pbk) Bagi Matapelajaran Teknologi Elektronik Tingkatan 4 Topik Komponen Elektronik (kapasitor), Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik Dan Vokasional 2006, Plam Resort, Senai, Johor Bahru, Johor, , 9 -10 Dis 2006

2006 Azman B. Khambali, Rosni Zamuddin Shah B. Sidek, Megat Aman Zahiri B. Megat Zakaria, Mohd Fadzli B. Ali, Mohd Nihra Haruzuan B. Mohd Said, Keberkesanan Penggunaan Teknologi Vsat (very Small Aperture Terminal) Dalam Sistem Pendidikan Di Malaysia: Satu Kajian Kes Di Tiga Buah Sekol Ah Menengah Di Negeri Johor, Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik Dan Vokasional 2006, Plam Resort, Senai, Johor Bahru, Johor, , 9 -10 Dis 2006

2006 Zainudin B. Abu Bakar, Megat Aman Zahiri B. Megat Zakaria, Meor Ibrahim B. Kamaruddin, Pencapaian Guru-guru Pelatih Dalam Program Latihan Mengajar Di Universiti Teknologi Malaysia, Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik Dan Vokasional 2006, Plam Resort, Senai, Johor Bahru, Johor, , 9 -10 Dis 2006

2006 Hassan Siraj, Baharuddin Aris, Jamaluddin Hj Haron, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Web/pss – Sistem Pengurusan Disiplin Pelajar Berdasarkan Pembelajaran Dewasa , Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 19, Langkawi, Kedah, , 8 -11 September 2006

2006 Megat Aman Zahiri, Baharuddin Aris & Jamaluddin Harun, Penyeliaan Latihan Mengajar Menggunakan Konsep Pembelajaran Kolabratif. , Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 19, Langkawi, Kedah, , 8 -11 September 2006

2006 Mohd. Khata Bin Jabor, Asnol Dahar Bin Minghat, Megat Aman Zahiri Bin Megat Zakaria, Technically, How To Train People To Think More Creatively., Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik Dan Vokasional 2006, Plam Resort, Senai, Johor Bahru, Johor, http://www.fp.utm.my/epusatsumber/listseminar/15.TVE2006/Prosiding%20TVE%2706.pdf, 9 -10 Dis 2006

2006 Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Meor Ibrahim Kamaruddin, Mohd Zolkifli Abd Hamid, Zainudin Abu Bakar, Adibah Abdul Latif , Prestasi Guru-guru Pelatih Dalam Latihan Mengajar: Satu Tinjuan Di Kalangan Guru Pelatih Sains Fakulti Pendidikan, Utm, Seminar Pendidikan Sains Dan Matematik 2006, Utm Johor Bahru, , 27 Disember 2006

2005 Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria, Ng Han Guan, Mohd Isa B Mohamad, Kedah Bin Ali & Amri Bin Abd Rani, Pembangunan Sistem Maklumat Guru Ganti Sekolah (relikom, Seminar Isu Pendidikan 2005, Utm Skudai, , 15 Okt 2005

2005 Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria, Norliah Bte Saman, Pembangunan Dan Penilaian Perisian Perisian Berbantukan Komputer Bertajuk “promosi” Menggunakan Elemen Motivasi Arcs , 3rd International Seminar On Learning And Motivation, City Bayview Hotel, Langkawi, , 10-12 September 2005

2005 Megat Aman Zahiri Bin Megat Zakaria, Mohd Alizan Bin Mat Rasat, Rasyidi Bin Johan, Pangkalan Data Talian Terus (online Database) Perpustakaan Sultanah zanariah Universiti Teknologi Malaysia: Satu Tinjauan Terhadap penggunaannya Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia , Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan (ict@edu2005), Kuala Lumpur, ,

2005 Siti Aishah Sa’adon, Rasyidi Bin Johan , Che Soh Said, Megat Aman Zahiri Bin Megat Zakaria, Tinjauan Terhadap Penggunaan Koswer Multimedia Sains Tahun 3: Satu Kajian Kes, Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan (ict@edu2005), Kuala Lumpur, ,

2005 Muhammad Sukri Saud, Widad Othman, Nor Fadila Mohd Amin,megat Aman Zahiri Megat Zakaria, E-learning Computer Technology Skills And Knowledge For Technical And Vocational Teachers In Malaysia , International Symposium On Elearning 2005, Kota Kinabalu, Sabah, , 25 -26 July 2005

2005 Norah Binti Md Noor, Mohd Fadzli Bin Ali, Mohd Nihra Haruzuan Bin Mohamad Said, Megat Aman Zahiri Bin Megat Zakaria, The First Time Application Of On-line Assesment In Universiti Teknologi Malaysia: An Overview , International Symposium On Elearning 2005, Kota Kinabalu , Sabah, , 25 -26 July 2005

2004 Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria, Meor Ibrahim Bin Kamaruddin, Pembangunan Sistem Maklumat Pengurusan Latihan Mengajar Fakulti Pendidikan, Utm, Asean Symposium On Educational Management And Leadership (asemal4), Pulau Pinang, , 13 Hingga 15 Disember 2004

2004 Zaitun Bt. Hj Sidin, Meor Ibrahim Bin Kamaruddin, Hazil Bin Abd Hamid, Zainudin Bin Abu Bakar, Megat Aman Zahiri Bin Megat Zakaria, Penyeliaan Bersekutu: Suatu Perkongsian Pintar Dalam Program Latihan Mengajar universiti Teknologi Malaysia, National Seminar For Teacher Education 2004, Llson Kelana Hotel, Seremban, , 29 November – 1 December 2004

2003 M Najib Ghafar, Meor Ibrahim Kamaruddin, Megat Aman Zahiri Mgt Zakaria, Zaitun Hj Sidin, Kepuasan Pelanggan Dari Perspektif Pelatih: Tinjauan Latihan Mengajar Di Utm , Internationalconference On Teaching And Teacher Education 2003, Crown Princess Hotel, Kuala Lumpur, , 16-18 September 2003

2003 Esah Sulaiman, Baharuddin Aris, Mohamad Bilal Ali, Rio Sumarni Sharifuddin, Zaidatun Tasir, Megat Aman Zahiri, Noor Azean Atan, Zaleha Abdullah, Rosni Zamuddin Shah Sidek, Penyeliaan Latihan Mengajar Secara Elektronik (e-supervision):satu Kajian Kes Di Fakulti Pendidikan,universiti Teknologi Malaysia, Laporan Kajian, Utm Skudai, , –

2003 Esah Sulaiman,baharuddin Aris,mohamad Bilal Ali,rio Sumarni Sharifuddin, zaidatun Tasir,megat Aman Zahiri,rosni Zamuddin Shah Sidek,nor Azean Atan, E-penyeliaan: Satu Prototaip Bagi Latihan Mengajar Di Utm., Literacy : Bridging Past, Present And Future (litcon 2003), Pulau Pinang, , 15-17 Ogos 2003

2000 Megat Aman Zahiri Bin Megat Zakaria, Imran Bin Ismet, Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru Sekolah Bestari : Satu Tinjauan Kes Di Smk Dato’ Dol Said, Alor Gajah Melaka. , Seminar Pendidikan 2000, Utm, Johor Bahru, , Oktober 2000

2000 M. Al-muz-zammil Yasin, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Nor Affendi Yusoff, Penggunaan Laman Web Cyberdidik Sebagai Sumber Maklumat Pelajar Dalam pembelajaran Melalui Internet Di Utm Skudai , The International Conference On ‘education And Ict In The New Millennium, Park Royal Hotel, Kuala Lumpur, , 27-28 Oktober 2000