Current Projects

  1. Pembangunan Perisian E-Pemantauan, Pelaporan Dan Penilaian Bagi Program Dan Kursus Penciptaan Kerja (Job Creation), 2013, Azlan Bin Abdul Latib , Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria,Yusri Bin Kamin,Ahmad Ariffian Bin Hj Bujang, Utm R&D Fund, Rujukan :  PY/2013/00988 @ A.J160000.7708.4J105, RM 32000, 16/10/2013 –  15/10/2015
  2. Exploring Malaysian Teachers’ Competencies In School-Based Assessment Scheme Through Osbak (Online School-Based Assessment Kit), 2013, Rohaya Binti Talib, Hamimah Binti Abu Naim , Megat Aman Zahiri B Megat Zakari,Adibah Binti Abdul Latif , Mohamed Najib Bin Abdul Ghafar,Khadijah Bt Daud , Mohd Zaki Bin Kamsah, Exploratory Research Grant Scheme Grant, Rujukan : PY/2013/00649 @ R.J130000.7831.4L109, RM 10000, 01/06/2013 – 31/05/2015
  3. Customatizing Evaluation Rubrics To Facilitate Student Assessment In Inquiry-Based Learning, 2013, Yeo Kee Jiar , Hamimah Binti Abu Naim,Azlina Bt. Mohd Kosnin,Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria, Yusof Bin Boon,Baharin Bin Abu,Hadijah Binti Jaffri,Narina Binti A. Samah,Rohaya Binti Talib, Khadijah Bt Daud, Research University Grant (Rug), Rujukan : PY/2013/00546 @ Q.J130000.2431.01G18, RM 15000, 01/04/2013 – 31/03/2014
  4. Kerangka Profil Kontinum Pemikiran Visual Pelajar Menerusi Persekitaran Pembelajaran Autentik Bervisualisasi, 2012, Noor Azean Binti Atan, Shaharuddin Bin Md Salleh ,Norah Binti Md Noor , Zaidatun Bt. Tasir, Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria,Juhazren Bin Junaidi, Research University Grant (Rug) Program: Tier 2, Rujukan : PY/2012/01285 @ Q.J130000.2631.08J07, RM 32000, 01/12/2012 – 31/12/2013
  5. Pembinaan Modul Hijrah Dalam Penjanaan Modal Insan Ke Atas Remaja Yang Tercicir Dan Bermasalah Moral, 2013, , Frgs, Rujukan : , RM 50000,
  6. Pembangunan Instrumen Pentaksiran Asas Pergerakan Baharu Bagi Kanak-Kanak: Instrumen Pentaksiran Kemahiran Asas Pergerakan (Cekap), 2013, , , Rujukan : , RM 64200,