Deprecated: Function add_custom_background is deprecated since version 3.4.0! Use add_theme_support( 'custom-background', $args ) instead. in /opt/www/people.utm.my/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6078
Completed Projects | Megat Aman Zahiri@UTM

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /opt/www/people.utm.my/httpdocs/wp-content/themes/genesis/lib/functions/image.php on line 116

Completed Projects

  1. Penggunaan Pemeringkatan Peta Minda Dalam Menyokong Pembentukan Komunikasi Visual Pelajar, 2012, Noor Azean Binti Atan,Norah Binti Md Noor , Juhazren Bin Junaidi, Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria, Zaidatun Bt. Tasir, Utm R&D Fund Grant, Rujukan : PY/2012/00951 @ A.J160000.7731.4J087, RM 10000,  01/08/2012 – 31/07/2013
  2. A Framework Of Metacognitive Scaffolding In Learning Through A Social Networking Tool, 2011, Zaidatun Bt. Tasir , Jamalludin B Harun , Noor Azean Binti Atan ,Norah Binti Md Noor , Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria, Nurbiha Binti A. Shukor,Shaharuddin Bin Md Salleh, Research University Grant (Rug) Program: Tier 1, Rujukan : PY/2011/00091 @ Q.J130000.2531.00H17, RM 127000, 01/04/2011 – 31/03/2013
  3. Pembangunan Instrumen Bagi Mengukur Kreativiti Pelajar Perguruan Di Malaysia, 2011, Megat Aman Zahiri B Mgt Zakaria, Zaidatun Bt. Tasir, Shaharuddin Bin Md Salleh , Noor Azean Binti Atan, Research University Grant (Rug) Program: Tier 2, Rujukan : PY/2011/00016 @ Q.J130000.2631.00J01, RM 40000, 01/04/2011  – 31/07/2012
  4. Online Guided Inquiry Learning Environment For Intellectual Transformation, 2011, Baharuddin Bin Aris, Mohd. Shafie Bin Rosli , Noraffandy B Yahaya Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria, Research University Grant (Rug) Program: Tier 2, Rujukan :  PY/2011/00149 @ Q.J130000.2616.00J11, RM 40000,  01/04/2011 -31/07/2012
  5. Collaborative E-Learning Landscape Through Asynchronous Social Learning Network, 2010, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir,Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Utm Short Term Grant, Rujukan : Vot No : 77251, RM 10000, 1/1/2010 – 31/12/2011
  6. Kajian Pola Interaksi Pelajar Serta Hubungannya Dengan Aktiviti Pembelajaran Berkesan, 2009, Noraffandy Yahaya, Zaidatun Tasir, Mohamad Bilal Ali, Dayang Hjh Tiawa Awang Hj Hamid, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Utm Short Term Grant, Rujukan : Vot No :, RM 10000, 1/1/2009 – 31/12/2011
  7. Penyeliaan Latihan Mengajar Secara Elektronik (E-Supervision): Satu Kajian Kes Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, 2003, Esah Sulaiman, Baharuddin Aris, Mohamad Bilal Ali,Rio Sumarni Sharifuddin, Zaidatun Tasir, Megat Aman Zahiri, Noor Azean Atan, Zaleha Abdullah, Rosni Zamuddin Shah Sidek, Frgs, Rujukan : Vot : 71902, RM 10000, 1/1/2003 – 31/12/2003