HUKUM PENDERMAAN HATI

Resolusi No. 166: Hukum Menderma Sebahagian dari Hati

Tarikh: 26 Syaaban 1432H bersamaan 28 Julai 2011M

Pihak MFPKI telah bersidang dalam pertemuan ke-11 pada hari Khamis, bertarikh 26 Syaaban 1432H bersamaan 28 Julai 2011M berpendapat menderma sebahagian hati kepada pesakit yang memerlukan adalah harus dan tiada larangan syarak dengan syarat yang ditetapkan syarak. Malah, pihak penderma hati yang menderma dengan niat melakukan kebaikan kepada pesakit yang memerlukan akan mendapat pahala daripada tindakannya berdasarkan firman Allah SWT,

“Sesiapa yang telah menghidupkan (menyelamatkan atau menjaga nyawa) manusia, maka dia seolah-olah telah menghidupkan seluruh manusia”.

Tambahan pula, hati adalah ogran yang boleh membiak seperti yang disebutkan oleh doktor. Berikut adalah syarat yang diletakkan oleh syarak dan wajib dipenuhi: . . . .

 

Dapat jawapan lengkap di dalam buku Himpunan Fatwa Perubatan Jordan di pautan berikut:

https://santaiilmu2u.com/product/fatwa-jordan-sains-perubatan/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *