Bengkel Penyemakan Dan Penilaian Draf Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester II Sesi 2018/2019

Bengkel Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester II, Sesi 2018/2019 bagi Program Pra Siswazah, Pasca Siswazah dan SPACE seperti dibutiran berikut :

 Tarikh   :           9 April 2019 (Selasa)
Masa     :           8.30 pagi hingga 4.00 petang
Tempat :           Bilik Seminar, Sekolah Pendidikan