Subjects Teach

Semester Sem Subject Code Subject Credit Hour Total
20172018 2 SPPM2332 BAHASA GUBAHAN 2
2 MPT1203 TEKNOLOGI DAN REKABENTUK MEDIA 3
2 MPPP1213 TEKNOLOGI DAN REKABENTUK MEDIA 3
2 MPPU1003 INOVASI DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 3
20162017 LATIHAN IKHTISAS
20152016 1 MPPP1223 SISTEM GUBAHAN 3
1 MPPU1080 PENULISAN AKADEMIK
1 MPPT1105 KAJIAN PENDIDIKAN 1 5
1 MPPT1205 KAJIAN PENDIDIKAN 2 5
1 MPPU1080 PENULISAN AKADEMIK
2 SPPM1013 TELEKOMUNIKASI DAN RANGKAIAN 3
2 MPPP1223 SISTEM GUBAHAN (SEK01) 3
2 MPPP1223 SISTEM GUBAHAN (SEK07) 3
2 MPPU1080 PENULISAN AKADEMIK
20142015 1 MPPP1223 SISTEM GUBAHAN 3
1 MPT1193 SISTEM PENGGUBAHAN 3
2 MPPP1223 SISTEM GUBAHAN 3
2 MPPU1080 PENULISAN AKADEMIK
2 MPPT1105 KAJIAN PENDIDIKAN 1 5
20132014 1 MPT1193 BAHASA GUBAHAN 3
1 MPT1293 PEMB. MULTIMEDIA B’ASASKAN CD-ROM 3
2 MPT1193 SISTEM PENGGUBAHAN (SEK01) 3
2 MPT1193 SISTEM PENGGUBAHAN (SEK04) 3
2 MPT1293 PEMB. MULTIMEDIA B’ASASKAN CD-ROM 3
20122013 1 SPPM1002 TEKNOLOGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2
1 SPM4712 KAEDAH MENGAJAR SAINS KOMPUTER 2
2 SPPM2342 PENGURUSAN MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 2
2 SPM3122 BAHASA PENGATURCARAAN III 2
2 SPA3008 LATIHAN MENGAJAR (TEACHING PRACTICE) 2
2 MPT1293 PEMB. MULTIMEDIA B’ASASKAN CD-ROM 2