PERBINCANGAN MENGENAI APAR DAN APAER FSSH 2019 BAGI PERSEDIAAN AUDIT ANUGERAH KUALITI AKADEMIK

Perbincangan telah diadakan seperti maklumat berikut:

Tarikh            :           31 Mei 2020
Masa               :           10.00 pagi
Aplikasi          :           Webex