MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA TASK FORCE SEMAKAN KURIKULUM PASCA SISWAZAH MQF 2.0 SEKOLAH PENDIDIKAN

Tarikh            :  16 Oktober 2019 (Rabu)     

Masa               :  2.30 petang – 4.30 petang  

Tempat           :  Bilik Mesyuarat, Sekolah Pendidikan