PROGRAM TOWN HALL PENCAPAIAN 2019 DAN STRATEGI UTM 2020

Pejabat Pengurusan Strategi (SMO) dengan kerjasama Seksyen Pembangunan Bakat (SPB) akan mengadakan Program Town Hall Pencapaian 2019 dan Strategi UTM 2020 seperti ketetapan berikut: