Books and Book Chapters

  1. Norhisham Bakhary (2005), “Bumbung”. Ensiklopedia Sains dan Teknologi (Jilid 9), Universiti Teknologi Malaysia dan Dewan Bahasa Dan Pustaka. 78-81.
  2. Norhisham Bakhary (2005), “Gunite”. Ensiklopedia Sains dan Teknologi (Jilid 9), Universiti Teknologi Malaysia dan Dewan Bahasa Dan Pustaka. 130-131.
  3. Norhisham Bakhary (2005), “Jambatan”. Ensiklopedia Sains dan Teknologi (Jilid 9), Universiti Teknologi Malaysia dan Dewan Bahasa Dan Pustaka. 161-164
  4. Norhisham Bakhary (2005), “Kemasan Permukaan”. Ensiklopedia Sains dan Teknologi (Jilid 9), Universiti Teknologi Malaysia dan Dewan Bahasa Dan Pustaka. 212-213.
  5. Norhisham Bakhary (2005), “Konkrit Boleh Pam”. Ensiklopedia Sains dan Teknologi (Jilid 9), Universiti Teknologi Malaysia dan Dewan Bahasa Dan Pustaka. 243-244.
  6. Norhisham Bakhary (2005), “Konkrit Ubahan Polimer”. Ensiklopedia Sains dan Teknologi (Jilid 9), Universiti Teknologi Malaysia dan Dewan Bahasa Dan Pustaka. 245-246.
  7. Norhisham Bakhary (2005), “Menara”. Ensiklopedia Sains dan Teknologi (Jilid 9), Universiti Teknologi Malaysia dan Dewan Bahasa Dan Pustaka. 301-302.
  8. Norhisham Bakhary (2005), “Pengangkutan Konkrit”. Ensiklopedia Sains dan Teknologi (Jilid 9), Universiti Teknologi Malaysia dan Dewan Bahasa Dan Pustaka. 376-377.
  9. Norhisham Bakhary (2005), “Terowong”. Ensiklopedia Sains dan Teknologi (Jilid 9), Universiti Teknologi Malaysia dan Dewan Bahasa Dan Pustaka. 699-700.