Master Students

2020

Nuraida Safi binti Suhaini (2020)  Persepsi dan Pengetahuan Mahasiswa terhadap Statistik

Amenah Yahya (2020) Informal learning of STEM for international students

Norazah binti Mustapha (2020)  Sources of Anxiety in Learning Statistics Among Postgraduate Education Students in UTM

2018

Aliyu Garba (2018) Exploring students’ Mathematics Anxiety through Photovoice Approac

2016

Mohamad Fahmi bin Kahar (2016)  Cabaran dalam Pelaksanaan Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3): Matematik, Tesis Sarjana.

Fatin Hanani (2016) Kajian proses penyelesaian masalah soalan KBAT murid darjah 5

Sharifah Nasriah Wan Obeng (2016) Gaya Pengajaran dan Pembelajaran Guru Matematik Bagi Murid Tidak Menguasai LINUS Tahun 3

Hisham bin Mazenan (2016) Keupayaan Aktiviti Pra-Algebra Menerapkan Pemikiran Pra-Algebra di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah, Tesis Sarjana.

Rohaniza Md Sullah (2016) A Comparison Between Virtual and Physical Manipulatives In Geometry Learning for Standard 2 Mathematics

Liyana Nazurah Jaafar (2016) Hubungan antara Motivasi Pelajar terhadap Pencapaian Matematik mengikut Aras Kesukaran Soalan

Saravanan Maniam (2016) Aplikasi Kemahiran Proses Sains dalam menyelesaikan Masalah Matematik

Vickneswary Bathumalai (2016) Amalan Pedagogi Guru Matematik Sekolah Menengah dalam menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) di kalangan Pelajar.

Chang Sin Fang (2016) Keberkesanan Peer Assisted Learning (PAL) Terhadap Pencapaian Pelajar dalam Soalan KBAT Topik Pembezaan dan Pandangan mereka terhadap PAL

Hamizah Hamzah (2016) Bahan Bantu Belajar ‘Poket Doraemon’ dalam menyelesaikan bahagi lingukangan 1000 000 dengan pembahagi satu digit

Siti Nasrifah Saipi (2016) Siapakah guru matematik yang bagus dan berkesan untuk kelas abad ke 21? perspektif pelajar

Chin Fout Leng (2016) Keberkesanan Penggunaan Perisian Geomter’s Sketchpad terhadap pencapaian pelajar perempuan dalm topik fungsi kuadratik

Ong Yun Tyug (2016) Keberkesanan kaedah pembelajaran matematik secara kolaboratif bagi pelajar tingkatan lima dalam tajuk penjelmaan

2017

MardhiyanaAbidin (2017) Motivasi pelajar dalam melaksanakan proses penyelesaian masalah dalam environment masalah matematik  marin

Khairunisa Suleiman (2017) Metakognitif pelajar dalam proses penyelesaian masalah dalam environment masalah matematik  marin

Law Siau Siew (2017) An investigation of the effectiveness of mind map to learn additional mathematics