Consultation

Researcher for Project for Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) , Dec 2014 – April 2015. Study on issues : Penilaian Menyeluruh Penerimaan Pengguna dan Kepenggunaan Laman Web e-Fatwa JAKIM.

Facilitator for Project for Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Dec 2015, Study on issue: Pembangunan Sistem Gerbang Islam Selangor (SGIS)