Teaching Module

  • Norziha Megat Mohd. Zainuddin (2005), Koleksi Soalan-soalan Peperiksaan Akhir Dan Skema (Logik Digital), Program Pengajian Diploma, UTM.

 

  • Nik Maria Nik Mahamood, Norziha Megat Mohd. Zainuddin, Suriayati Chuprat (1998) Perisian Sistem, Temp Sdn. Bhd

 

  • Norziha Megat Mohd. Zainuddin, Suriayati Chuprat (1999), Asas Senibina Komputer, Muapakat Jaya Percetakan Sdn. Bhd.

 

  • Norziha Megat Mohd. Zainuddin et al (1998) Pengenalan Komputer, Cetak Ratu Sdn. Bhd.