TAKLIMAT TAWARAN UNTUK MENGIKUTI PENGAJIAN DI PERINGKAT PASCA KEDOKTORAN (POST DOCTORAL) DI BAWAH PROGRAM KHAS MyMENTOR TAJAAN KPT

My mentor merupakan satu inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia yang menyokong strategi pembangunan professional akademia.  Program ini telah dilancarkan pada 2015 dan telah direka untuk menyokong pembangunan karier penyelidik Malaysia yang menyelesaikan PhD di dalam tempoh 5 tahun.  Tujuan utama adalah untuk membantu membangukan karier penyelidikan mereka dan memberi mentor agar dapat menggalakkan budaya penyelidikan dan penerbitan dikalangan akademia muda.