Constructive Learning Workshop (day 1)

In this 2-day course, the participant will be introduce to the concept of constructive alignment in university. They will be expose to the way of designing constructively aligned outcome-based teaching and learning. These including designing intended learning outcomes and designing teaching and learning activities for declarative and functioning intended learning outcomes. Moreover, the participants will practice how to align assessment tasks with intended learning outcomes and how to assess and grade for declarative and functioning intended learning outcomes. This course will also discuss on the best way to implement constructive alignment in various levels ; course and department, faculty, institution by looking at the policy and support at the various level. Some research on the effectiveness of constructively aligned teaching will be discussed too.

Elsevier Author Workshop 2016: How to get published in high impact journal

Pada 18 February 2016, telah diadakan satu bengkel How to Get Published in High Impact Journal oleh Mr. Dean Eastbury dan juga Prof. Dr. Ahmad Fauzi (TNCPI UTM).  Banyak maklumat penting telah disampaikan oleh mereka mengenai cara penulisan artikel yang betul, pemilihan jurnal yang sesuai dan tips-tips yang boleh digunapakai untuk menghantar artikel untuk diterbitkan di dalam jurnal berimpak tinggi.

 

Blended Learning Workshop

Dr.Henny mempunyai pengalaman mengajar di dalam bidang Blended Learning selama lebih daripada 10 tahun.  Beliau telah berkongsi cara-cara untuk mengaplikasikan Blended Learning dengan berkesan.  Antara perkara yang dibincangkan di dalam bengkel ini ialah

  1. Teori Blended Learning
  2. Pelaksanaan Blended Learning
  3. Pelajar dan Blended Learning
  4. Pengajar dan Blended Learning

Secara umumnya, Blended Learning ini adalah gabungan kaedah pengajaran face-to-face dan juga interaksi secara atas talian dengan pelajar.  Kaedah ini akan menggalakkan pembelajaran di buat sendiri oleh pelajar dan bukannya hanya bergantung kepada kuliah di dalam kelas.  Adunan gabungan kaedah pengajaran ini adalah terpulang kepada pengajar.  Sebagai contoh, ada pengajar selesa mengajar dengan kaedah 70% di dalam kelas dan 30% melalui media atas talian.

Antara bahan yang boleh digunakan di dalam teknik Blended Learning ialah penggunaan MOOC (Massive Open Online Course) dan E-learning.