Books and Book Chapters

Book Chapter

  1. Salfarina Samsudin, Kamaruzaman Abd Rasid, Robiah Suratman dan Nur Azwani Abdullah (2016). Pembangunan Tanah Pulau di dalam Sistem Maklumat Geografi : Perancangan dan Pentadbiran Tanah.mukasurat 1-18. Penerbit UTM Press ISBN 978-983-52-1189-8.

 

  1. Robiah Suratman, Anis Syazwani Sukereman,Kamaruzaman Abd Rasid dan Mohd Nasrul Hadi Arbain (2016).Pengesanan Perubahan Saiz Tanah Oleh Hakisan Sungai dan Implikasinya Terhadap Cukai Tanah. Mukasurat 41-68. Penerbit UTM Press ISBN 978-983-52-1189-8.

 

  1. Robiah Suratman, Syahrulnizam Baharom, Kamaruzaman Abd. Rasid dan Nordaliza Zulkifli (2016). Pengurusan Cukai Taksiran Menggunakan Pesawat Tanpa Pemandu. Mukasurat 69-90. Penerbit UTM Press ISBN 978-983-52-1189-8.

 

  1. Kamaruzaman Abd. Rasid, Robiah Suratman, Cheng Siqi dan Salfarina Samsudin (2016). Pengurusan Unit Perumahan Melalui laman Web. Mukasurat 115-132. Penerbit UTM Press ISBN 978-983-52-1189-8.

 

  1. Salfarina Samsudin, Khadijah Hussin, Siti Qamariah Kamaruzaman dan Robiah Suratman. (2016). Pemantauan Lesen Hiburan. Mukasurat 91-114. Penerbit UTM Press ISBN 978-983-52-1189-8.