Master students

 Master Of Science (MSc)

 1. Marfudzah Morsin, Keperluan Penyediaan Tempat Meletak Kenderaan Perdagangan Di Kawasan FKSG, UTM. 2002.
 1. Nina Izurin Yahya. Perlaksanaan Kebenaran Merancang di Kawasan Luar Bandar. Kajian Kes : Pihak Berkuasa Tempatan Utara Negeri Selangor. FKSG, UTM. 2010.
 1. Lew Kin Yoon. Kaedah Pembangunan Semula Kawasan Brownfield. Kajian Kes, Connaught Avenue. Kuala Lumpur. FKSG, UTM 2010.
 1. Farah Nadia Abas. Strategi Ke Arah Meningkatkan Keberkesanan Penyertaan Pihak Swasta Dalam Local Agenda 21. Kajian Kes- Sungai Sebulung Johor Bahru Johor. FKSG, UTM 2010.
 1. Saidatul Muzlipah Mustapa. Pembangunan Pangkalan Data Sistem Maklumat Geografi Dalam Program Tanam Semula Tanah Felda. FKSG, UTM 2010.
 1. Norashikin Kamil@Kamal. Peranan Pihak Berkuasa Tempatan dalam Menangani Isu Pembangunan Di Kawasan Bukit. FKSG, UTM 2010.
 1. Nur Azwani Abdullah. Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Melancong di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia. FGHT, UTM 2012.
 1. Khairil Khalid. Perlaksanaan’ Self Regulation’ dan ‘Self Certification’ dalam Kaedah Pengeluaran Sijil Siap dan Pematuhan di Majlis Perbandaran Taiping. FGHT, UTM 2013.
 1. Mohd NorulAmin Ahmad. Pembangunan Yang Tidak Terancang Dalam Kawasan Perbandaran. FGHT, UTM 2013.
 1. Abdul Rahim Syah Khalib. Keperluan Perlaksanaan Kebenaran Merancang Bagi Aktiviti Perlombongan di Negeri Perak. FGHT, UTM 2013.
 2. Nur Aini Idris. Tindakan Pihak Berkuasa Negeri Dan Pihak Berkuasa Tempatan Terhadap Kes Pelanggaran Syarat Guna Tanah. FGHT UTM 2015.
 3. Shahrul Izwan An. Implikasi Pembinaan Logi Rawatan Kumbahan Serantau Kepada Operator Perkhidmatan Dan Penduduk Sekitar. FGHT UTM 2016.
 4. Mohd Noorsyafizal Bin Che Lan@Ahmad. Penubuhan Badan Pengurusan Bagi Geopark Lembah Kinta. FGHT UTM 2016.
 5. Haziq Faris Aris. Penggunaan Konsep Istibdal Bagi Penyelesaian Pencerobohan Tanah Wakaf Berbentuk Penempatan Di Negeri Perak. FGHT UTM 2016.
 6. Kamarulariffin Haji Ayub. Implikasi Perbezaan Perundangan Ke Atas Aktiviti Perlombongan Di Negeri Perak. FGHT UTM 2016.

 

Master Of Philosophy (MPhil)

 1. Anisah Fauzi. Mekanisma Penentuan Profil Berisiko Tinggi Pendaftaran Urusniaga Tanah Mengikut Kaedah Analisis Risiko Coras. 2014 – 2017  (submission for assessment) M. Phil.