Collaboration / MoU

  1. Memperbaharui Memorandum Persefahaman Kerajaan Negeri Johor Dan Universiti Teknologi
    Malaysia (2021 – 2026)
  2. Memorandum Perjanjian Kerajaan Negeri Johor Dan Universiti Teknologi Malaysia: Program Khas Doktor Falsafah (Pentadbiran Dan Pembangunan Tanah) (2021-2026)
  3. Jabatan Harta Tanah, FABU and JKPTG (2021)
  4. Memorandum Perjanjian Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) dan Universiti Teknologi Malaysia: Pembangunan Infrastruktur Pelancongan Desa di Pulau Tanjung Surat dan Tanjung Belungkor, Johor (2019-2020)
  5. Surat Kerjasama (LOC) Fakulti Alam Bina dan Ukur, Universiti Teknologi Malaysia Dan Pejabat Tanah dan Galian Negeri Johor: Program Kerjasama Strategik Latihan Industri Pelajar (2019-2024)
  6. Memorandum Persefahaman Universiti Teknologi Malaysia Dan Kerajaan Negeri Johor (2015-2020)
  7. Memorandum Perjanjian Kerajaan Negeri Johor Dan Universiti Teknologi Malaysia: Program Khas Sarjana Sains (Pentadbiran Dan Pembangunan Tanah) (2015-2020)
  8. Memorandum Perjanjian (MoA) Koloberasi Penyelidikan Bersama JPBD Semenanjung Malaysia (2012-2013)