Undergraduate Final Year Projects

1. Mohd Rosdi Abd Halim, Kesan Pembangunan Agro dan Eko Lancong Terhadap Alam Sekitar di Cameron Highlands. FKSG, UTM. 2001.

2. Lin Ming Fui, Fenomena Tanah Runtuh: Satu Tinjauan Kesan Tanah Runtuh Terhadap Manusia. Kajian Kes: Kawasan Perumahan Di Sekitar Bukit Antarabangsa, Hulu Klang Selangor. FKSG, UTM. 2002.

.3. Noorazimah Mohd Yusoff, Ekolancong Dan Langkah Pemuliharaan Alam Sekitar. Kajian Kes: Tanjungn Tuan, Melaka. FKSG, UTM. 2002.

4. Chin Yim Mui, kajian Pengurusan Zon Pinggir Pantai Untuk Industri Pelancongan. Kajian Kes: Batu Feringgi, Pulau Pinang. FKSG, UTM. 2002.

5.  Norsyamsiah Mohd Kinin, Potensi Membangunkan Semula Bekas Tapak Pelupusan. Kajian Kes: Paka, Kuala Lumpur. FKSG, UTM. 2002. 

 6.  Ahmad Sukri Harun, Mix Development dan Town Park Sebagai Tarikan Pengunjung Ke Pusat Membeli Belah. Kajian Kes KLCC. FKSG, UTM. 2002.

 7.  Tee Shy Ming, Pengurusan Air Sisa Dimestik: Peranan Indah Water Konsortium Di Bandaraya Georgetown, Pulau Pinang. FKSG, UTM. 2002. 

 8.  Tan Yoke Cuan, Permasalahan Pencemaran Sungai dan Langkah Pemuliharaan oleh Pihak dan Agensi Terlibat. Kajian Kes: Sungai Melaka. FKSG, UTM. 2003

 9.  Nurul Fatiha Md Nordin, Pengaruh Pembangunan Sekitar Kepada Air Takungan Empangan. FKGS, UTM. 2003.

10.  Zaidi Mohamad, Kajian Kaedah Pengurusan Air Kumbahan Di Kawasan Perumahan. Kajian Kes: Taman Rasah Jaya, Seremban. FKGS, UTM. 2003.

11.  Mohd Sabri Mohamed Jamil, Peranan Kajian EIA Dalam Merealisasikan Pembangunan Mapan di Malaysia. Kajian Kes bandar Kuantan, Pahang. FKSG, UTM. 2003.

12.  Kamarozaman Nekmat, Kajian Perbandingan Amalan Pengurusan Serta Pengawalan Pengeluaran Bahan Batuan (Pasir). Kajian Kes: Daerah Kuala Selangor dan Daerah Gombak. FKSG, UTM. 2003.

13.  Hisa A. Talib, Kajian Perbandingan Pemprosesan Pelan Kerja Tanah Secara Sistem Berkomputer dan Manual. Kajian Kes: Perbadanan Putrajaya dan Majlis Perbandaran Ampang Jaya. FKSG, UTM. 2003.

14.  Dahari Anis, Proses Pemerolehan Kembali Sebagai Satu Alternatif Pengendalian Buangan Terjadual. Kajian Kes: Kawasan Perindustrian Pasir Gudang, Johor. FKSG, UTM. 2003.

15.  Rabiah Ahmad, Kesesuaian Kawasan Rekreasi Menggunakan Model Penilaian Berbilang Kriteria Bantuan GIS. Kajian Kes: Seberang Perai Selatan. FKSG, UTM. 2003.

16.  Munirah Mohamed, Kajian Pembangunan Tanah Lembap dan Impak Kepada Alam Sekitar. Kawasan Kajian: Daerah Muar Selatan. FKSG, UTM. 2003.

17.  Noorsharijan Noordin, Penilaian Kesan Sosial bagi Pembangunan Harta Tanah. FKSG, UTM. 2003.

18.  Lee Chea Seng, Aktiviti Penambakan Laut: Satu Alternatif Dalam Pengembangan Sesebuah Bandar. Kajian Kes: Pusat Perdagangan Baru (CBD), Pontian. FKSG, UTM. 2003.

19.  Muhd. Razif Mohd. Khairi, Pengurusan taman Laut. Kajian Kes: Pusat Penerangan Taman Laut, Mersing. FKSG, UTM. 2004.

20.  Shamsudin Rahmat, Kesan pembangunan Pelancongan Pulau Terhadap Alam Sekitar dari Persepsi Penduduk. Kajian Kes: Pulau Perhentian, Terengganu. FKSG, UTM. 2004. 

 
21.  Nor Hasmiza Md. Yusuf, Kesedaran Alam Sekitar: Penglibatan Di Kalangan Pelajar Terhadap Pendidikan  Alam Sekitar. FKSG, UTM. 2004. 
 
22.  Halijah Abdul Hamid, Aplikasi GIS Dalam Merekabentuk Pangkalan Data Untuk Pengambilan Balik Tanah. Kajian Kes: Lebuhraya Pantai timur Fasa 1. FKSG, UTM. 2004. 
 
23.  Saravanan A/L Supramaniam, Permasalahan Mendapatkan CFO dalam Pembangunan Bangunan Bertingkat Di Kawasan Berbukit. Kajian Kes: Paya Terubong, Pulau Pinang. FKSG, UTM. 2004. 
 
24.  Mohd Nazeri Awang, Kajian Keberkesanan kawalan Pencemaran Bunyi Bising Di Sekolah-sekolah Berhampiran laluan Utama. Kajian Kes SK Kg. Pasir dan SJK (C) Kuo Kuang 1, Skudai, Johor. FKSG, UTM. 2004. 
 
25.  Nur Azilawani Azmi, Kajian Sistem Saliran Berasaskan Konsep Manual Saliran Mesra Alam (MSMA) FKSG, UTM. 2005. 
 
26.  Wan Shuhaida Wan Dali, Pusat kitar Semula: Satu Tinjauan Penglibatan Pengunjung Pusat Membeli Belah, FKSG, UTM. 2005. 
 
27.  Mohd. Zahrin Zainuddin, Kesesuaian Tapak pelupusan Sisa Pepejal MPSJ Dari Perspektif Penduduk. Kajian Kes: Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Ayer Hitam Puchong. FKSG, UTM. 2005. 
 
28.  Wan Sabariah Haji Wan Jaafar, Aktiviti Pengambilan Pasir Sungai dan Kesannya Kepada Penduduk Sekitar. Kajian Kes: Mukim Seberang Pasir Mas, Salor, Kota Bahru. FKSG, UTM. 2005.
29.  Chuah Seong Jin, The Perceptions of Professionals on the Traffic Impact Assessment (TIA) Report. FKSG, UTM 2010. 
 
30.  How Lay Lim, Tahap kepuasan pelajar antarabangsa terhadap kemudahan fizikal Universiti Teknologi Malaysia Ke Arah Universiti Bertaraf Dunia. FKSG, UTM 2010. 
 
31.  Nor Julaidah Kamaludin. Kajian Tahap Penyelengaraan Di Taman Rekreasi Kesang, Ledang, Johor. FKSG, UTM 2010. 
 
32.  Zulkifly Abdul Rahman. Eko Pelancongan Kampus Universiti Teknologi Malaysia. FKSG, UTM 2010. 
 
33.  Nur Zafirah Md Salleh. Pelupusan sisa elektronik di Malaysia. Kajian Kes Kawasan Perindustrian Pasir Gudang. FKSG, UTM 2010. 
 
34.  Lim Lee Le. Issues Caused To Delay in Application of Planning Permission in One-Stop-Center Local  Authority For Bandar Cemerlang Project. FGRE, UTM 2011. 
 
35.  Koh Hwe Cheng. Marketing Strategy of Developers To Overcome Property Overhang Issues Existing in Johor Bahru. FGRE, UTM 2011. 
 
 36.  Arfaliza Arrifin. Taiping Sebagai Tapak Warisan. FGRE, UTM 2011. 
 
37.  Muhammad Uzair Azizan. Perlaksanaan Konsep Kampus Lestari di Universiti Teknologi Malaysia. FGRE, UTM 2011. 
 
38.  Halimatus Saadiah Ali Rahman. Kesan Pembukaan Ladang Kelapa Sawit Kepada Sistem Hidrologi dan Spesis Terancam di Batu 6, Lumadan Beaufort, Sabah. FGRE, UTM 2011. 
 
39.   Amilia Nadia Ahmad. Persepsi Pemaju Dalam Pelaksanaan Bangunan Hijau. FGRE, UTM 2011. 
 
40.  Nurul Fatiha Jalaluddin. Implementation of Rainwater Harvesting System (RWHS) in Malaysia’s Housing
Industry. FGRE, UTM 2011. 
 
41.  Noorashikin Abdul Rahman. Perlaksanaan program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) Daerah Batu Pahat, Johor. FGRE, UTM 2011. 
 
42.  Ong Sik Yen. The Application of Green Concept Towards The Planning of The Recreational Development in Johor Bahru. FGRE, UTM 2012. 
 
43.  Zawiah Mohd Hanipah. Tanggungjawab Sosial Korporat oleh Pemaju Dalam Industri Perumahan. FGRE, UTM 2012. 
 
44.  Nur Nasihah Mohd Saron. Kajian kemungkinan Terhadap Pembangunan Restoren Kentucky Fried Chicken (KFC) di Bandar Penawar. Kota Tinggi. FGRE, UTM 2012. 
 
45.  Maryam Syafeeqah Othman. Kesan Pembangunan Agropolitan di Pulau Bangi, Sabah dari perspektif FELCRA. FGRE, UTM 2012. 
 
46.  Anis Syazwani Sukereman. Program 1 negeri 1 sungai, Implikasi terhadap kualiti air sungai di Sungai Skudai Johor. FGRE, UTM 2012. 
 
47.  Chang Wai Sin. Hubungkait antara lanskap dan susunatur kawasan perumahan ke atas kadar jenayah. FGRE, UTM 2012
 1. Siti Zubaidah Salleluddin. Pengwujudan Hentian Rehat dan Rawat Laluan Air dan Darat Sebagai Kemudahan Ke Taman Negara Pahang. FGHT UTM

 

 1. Nik Syarifah NurHazirah Nik Fauzi. Tahap Kesdaran Awam Terhadap Program Bandar Selamat Daerah Sentral Johor Bahru. FGHT UTM 2013.

 

 1. Julaidah Johan. Pengurusan Sisa pepejal Restoran Makanan Laut. FGHT UTM 2013.

 

 1. Nur Syafiqah Othman. Pengurusan Pembersihan Taman Rekreasi Oleh Pihak Berkuasa Tempatan. FGHT UTM 2013.

 

 1. Nurfatihah Raslan. Perlaksanaan Amalan Hijau di Majlis Perbandaran Jasin Melaka. FGHT UTM 2013.

 

 1. Shahrul Izwan An. Pendekatan Jawatankuasa Pengurusan Taman Industri (JPTI) Dalam Pengurusan Taman Industri. FGHT UTM 2013.

 

 1. Syafizar Tajul Ariff. Perlaksanaan Pengurusan Projek Pembinaan di Malaysia Dari Perspektif Pengauditan. FGHT UTM 2013.

 

 1. Khairil Anwar Alias.Kesesuaian Perlaksanaan Komuniti Berpagar Di Kuantan Berdasarkan Perspektif Pembeli. FGHT UTM 2013.

 

 1. Devendran A/L Kogilan. Impak Percanggahan Guna Tanah Ke Atas Alam Sekitar. FGHT UTM 2013.

 

 1. Muhammad Taufik A Rahman. Struktur Sistem Penyimpanan Air Hujan (SPAH). FGHT UTM 2013.

 

 1. Nur Munirah Sulaiman. Potensi Pembangunan Pelancongan Di Bandar Sempadan Rantau Panjang. FGHT UTM 2014.

 

 1. Azizul Izzam Hashim. Kesan Kewujudan Bandar Proton Tanjong Malim Kepada Pembangunan Fizikal Hartaanah Kawasan Sekitar. FGHT UTM 2014.

 

 1. Amirah Syafiqah Ramlan. Pembangunan Pelancongan Berkonsepkan Islam Di Pulau Besar Melaka. FGHT UTM 2014.

 

 1. Anisereena Ramlee. Pembangunan Semula Projek Terbengkalai Yang Dikategorikan Sebagai Kawasan Brownfield Dari Perspektif Agensi Awam. FGHT UTM 2014.

 

 1. Balkish Shariffuddin. Faktpr Yang Menyebabkan Kurangnya Kesedaran Orang Awam Terhadap Program Publisiti dan Penyertaan Awam. FGHT UTM 2014.

 

 1. Kunavarunnan A/L Krishnan. Kesan Kewujudan Jeti Persendirian Terhadap Pencemaran Alam Sekitar Di Daerah Kuala Langat. FGHT UTM 2014.

 

 1. Rahairi Mohamad. Kelewatan Proses Pengambilan Tanah Oleh Kerajaan dan Implikasnya. FGHT UTM 2015.

 

 1. Eka Zurain Mohd Isa. Halangan Pembangunan Guna Tanah Di Kawasan Sensetif Alam Sekitar (KSAS). FGHT UTM 2015.

 

 1. Muhamad Aliff Haikal Abdullah. Perlaksanaan Serta Kawalan Aktiviti Akuakultur Di Kawasan Sensetif Alam Sekitar. FGHT UTM 2015.

 

 1. Nor Aziemah Azizi. Kesan Perletakan Tapak Pelupusan Sisa pepejal Di Kawasan Berhampiran Hutan Simpan. FGHT UTM 2015.

 

 1. Yap Fei Chyurn. Persepsi Komuniti Luar Bandar Terhadap Porgram Pengasingan Sisa Pepejal di Punca. FGHT UTM 2016.

 

 1. Haznanee Ibrahim. Tahap Kesedaran Terhadap Penjimatan Tenaga Dalam Bangunan Kediaman. FGHT UTM 2016.

 

 1. Muhammad Fadzly Mohd Saad. Perlaksanaan Kampungstay Dalam Industri Homestay Malaysia. FGHT UTM 2016.

 

 1. Lawrence Anak Senin. Keperluan Penilaian Impak Sosial Untuk Pengambilan Tanah Dari Perspektif Pentadbir Tanah Di Johor. FGHT UTM 2016.